Lene Magnussen

02-04-2024

Direktør
Telefon: 30 21 20 20

E-mail: lenm@holb.dk

Holbæk Kommune
Att.: Lene Magnussen
Ledelsessekretariatet 
0899 Kommuneservice

Ansvarlig direktør for Udvalget for Ældre og Sundhed, Udvalget for Børn og Skole, Socialudvalget og Socialtilsyn Øst 

Lene Magnussen
Senest opdateret 08-10-2023