Spring til indhold

Fællesskabspuljen

Byrådet har i 2020 afsat 350.000 kr. til støtte af konkrete aktiviteter, projekter og samarbejder til gavn for fællesskabet.

Formålet med Fællesskabspuljen (tidligere Frivillighedspuljen i Fællesskab) er at støtte:

 • borgere og frivillige i at udvikle og realisere frivillige aktiviteter til gavn for fællesskabet (støtte kan fx søges til forplejning eller mindre udgifter, som kan være en udfordring for en given frivillig indsats)
 • samarbejde mellem frivillige foreninger, borgere, lokalområder og kommunen om løsning af fælles udfordringer

Hvem kan søge?

Alle borgerne, frivillige enkeltpersoner og foreninger, organisationer, kommunale ansatte/kerneområderne samt stabe kan søge om penge fra puljen.

Uddeling

Der kan ansøges løbende. 

Se hvilke projekter der fik tildelt tilskud i 2019 her

Kriterier

Aktiviteten/projektet/samarbejdet skal:

 • komme en bred kreds af borgere til gavn
 • understøtte og styrke samarbejde og/eller samskabelse mellem medarbejdere, frivillige, borgere og lokalområder

Der vil blive set positivt på ansøgninger:

 • hvor frivillige, borgere eller lokalområderne er med fra start til at beskrive indsatsen
 • hvor der samarbejdes med/involveres flere aktører
 • hvor der er samarbejde på tværs mellem kommunens kerneområder
 • hvor aktiviteten/projektet kan gentages af andre

Rammer

For ansøgninger til puljen gælder følgende:

 • Der kan søges om et maksimalt beløb på 20.000 kroner.
 • Ansøgerne kan ansøge andre puljer og fonde.
 • Der kan ikke ydes tilskud til erhvervsdrivende eller privat ejendom.
 • Der gives ikke puljemidler til alkohol, stoffer og tobak eller til projekter med stødende, racistisk, uetisk eller ulovligt indhold.
 • Der kan ikke søges midler til projekter, der efterfølgende pålægger Holbæk Kommune driftsudgifter til for eksempel vedligehold.

Hvordan søger man?

Du søger via Fritidsportalen. Dvs. du skal som ansøger skal være oprettet på fritidsportalen og kan under "Tilskud" tilgå ansøgningsformularen "Frivillighedspuljen: I Fællesskab". Du skal være i dialog med din lokale Fællesskaber om ansøgningen. Hvis du ikke er oprettet i Fritidsportalen eller ikke har en profil, der kan søge tilskud, så skal du kontakte Kultur- og Fritidssekretariatet på email kulturogfritid@holb.dk eller tlf. 72 36 74 90.

 

Fritidsportalen 

Fælles-skabere

Find din lokale eller faglige fælles-skaber

Spørgsmål

Har du spørgsmål til, hvordan du søger, kan du kontakte fælles-skaber Anders Sejerøe på mail ands@holb.dk.

Har du spørgsmål til allerede godkendte bevillinger, kan du kontakte Anders Prosberg på mail apros@holb.dkFeedback

Sidst opdateret

12.05.2020

Ansvarlig redaktør

Anders Nordberg Sejerøe

Kontakt en fælles-skaber

Fælles-skaberne er kommunale medarbejdere med særlig viden om frivillighed og lokal udvikling.

Ønsker du sparring eller hjælp fra en fælles-skaber, så find ham eller hende i oversigten: 

Kontakt fælles-skaberne

Regnskab

Når projektet/aktiviteten er afsluttet, skal I senest 30 dage efter indsende dokumentation og regnskab for de anvendte midler sammen med erklæringen Tro- og loveerklæring – regnskab

Erklæringen bedes sendt til apros@holb.dk eller til Anders Prosberg, Holbæk Kommune, Rådhuspladsen 1, 4300 Holbæk.