Spring til indhold

Aftenskole

Der kan søges om støtte til aftenskolernes undervisningsudgifter til lærerløn og lokaler

Der ydes støtte til aftenskoler, der er oprettet efter folkeoplysningslovens bestemmelser, der opfylder følgende vilkår:

  • At aftenskolernes tilbud er åben for alle – dog kan der under særlige forhold godkendes en bestemt afgrænset deltagerkreds.
  • At der i forbindelse med undervisning og aktivitet er tilknyttet en deltagerbetaling.
  • At undervisningen/aktiviteten opfylder folkeoplysningslovens bestemmelser.
  • At undervisningen som udgangspunkt skal foregå indenfor Holbæk Kommune, men at aftenskolerne i særlige tilfælde, f.eks. ved specielle undervisningslokaler, kan afholde undervisningen udenfor kommunegrænsen.

Ansøgningsfrist: 1. oktober for tilskud til efterfølgende kalenderår.

Ansøgning om undervisningstilskud skal ske i FritidsportalenFeedback

Sidst opdateret

22.01.2020

Ansvarlig redaktør

Hans Henrik Nielsen