Medlemstilskud

Der ydes medlemstilskud til godkendte folkeoplysende foreninger jfr. folkeoplysningslovens § 15.

Folkeoplysende foreninger hjemhørende i Holbæk Kommune, som har medlemmer under 25 år, hvor medlemmerne betaler individuelt kontingent for deltagelse i en selvstændig aktivitet/idrætsgren.

Der ydes et årligt tilskud pr. medlem under 25 år.

Rammer for fastsættelse af medlemstilskud:

  • Foreningen skal opgøre sit medlemstal pr. 31. december.
  • Medlemmer med bopæl udenfor kommunen kan også indgå i det samlede

Medlemstal

  • Foreningens medlemstal skal være indberettet i Fritidsportalen senest 31. januar
  • Medlemstallet skal være inddelt i de kategorier, der er angivet i Fritidsportalen
  • Kultur- og Fritidssekretariatet kan udføre kontroller for at efterprøve, at de indberettede medlemstal er korrekte
  • I foreningens regnskab skal kontingenter fra medlemmer under 25 år og kontingenter fra medlemmer over 24 år opgøres særskilt
  • Handicapforeninger er berettiget til medlemstilskud for samtlige medlemmer, uanset alder
  • Medlemstilskuddet kan ikke overstige den samlede kontingentindbetaling fra de tilskudsberettigede medlemmer

Foreningen skal uploade sin ansøgning om medlemstilskud og sit regnskab med underskrifter i Fritidsportalen. Ansøgningsfristen er 1. april. Hvis det ikke er muligt at uploade regnskabet samtidig med ansøgningen, skal foreningen senest uploade regnskabet fire uger efter generalforsamlingens godkendelse.

Medlemstilskud udbetales primo maj måned. Hvis ansøgningen ikke er modtaget inden for ansøgningsfristen, kan foreningen ikke forvente at modtage medlemstilskud i det indeværende år.

Flerstrengede foreninger, dvs. typisk foreninger der tilbyder flere sportsgrene (fodbold, håndbold m.v.), skal via Fritidsportalen oplyse, hvor mange medlemmer, der er tilknyttet de forskellige sportsgrene. Oplysningerne anvendes til statistiske formål.

 

Der er åben for ansøgning om medlemstilskud 2024 i Fritidsportalen i perioden den 1. april til den  31. maj 2024

Søg om tilskud i Fritidsportalen

Senest opdateret 21-05-2024