FrivilligCenter Holbæk

Det gamle rådhus i Holbæk

FrivilligCenter Holbæk understøtter frivillige foreningers og grupperingers arbejde i hele kommunen. Formålet er, at forskellige former for foreninger kan hente inspiration og sparring hos hinanden, og at dette kan være med til at udvikle nye, spændende projekter, bl.a. med hjælp fra den tværfaglige pulje oprettet til formålet. FrivilligCenter Holbæk råder over mødelokaler og visse kontorfaciliteter, som kan lånes til frivilligt arbejde og mødeaktiviteter.

Frivilligcenter Holbæk

Senest opdateret 10-04-2024