Bevæg dig for livet

I Holbæk Kommune har vi både natur, foreningsliv og kulturinstitutioner, der danner gode rammer for et skabende og aktivt liv. Nogle aktiviteter opstår, fordi vi har fælles interesser og evner, mens andre styrker fælles-skabet i vores lokalområde. De opstår blandt borgere og aktører, lige fra den frivillige fodboldtræner eller professionelle kunstner til den lokale virksomhedsejer, der får en idé til at blive til virkelighed.

Holbæk Kommune og Bevæg dig for livet ønsker at flere borgere i Holbæk Kommune bevæger sig i deres hverdag, og at de gennem fysisk aktivitet forbedrer deres sundhedstilstand fysik, socialt og mentalt. Borgerne skal opleve glæden ved bevægelse, og alle parter har en ambition om, at flere er med i fællesskabet omkring bevægelse. Dette kan ske i lokalområdet, foreninger, skoler, institutioner, arbejdspladser, naturen og andre steder, hvor borgeren færdes som en naturlig del af hverdagen.

Helt konkret vil vi have 7.600 flere fysisk aktive borgere over 16 år inden år 2025. Heraf skal de 6.200 borgere være aktive i en forening.