Tema: Natur til motion

Naturen er en stor ressource til motion, træning og oplevelser.

Naturen er en stor ressource til motion, træning og oplevelser. Holbæk Kommune indeholder en lang række naturområder af forskellig art, hvor der med fordel kan tænkes i eksisterende og nye faciliteter. Både som konkret, ny anvendelse af et naturområde, men også som arena for etablering af nye faciliteter, der respekterer de natur-lige værdier i naturen.

Hvor gør vi det godt i forvejen?

Meget Mere Merløse er et eksempel på, hvordan man kan bruge naturarealer på skole og i lokalområde til at aktivere borgerne på nye måder og i nye fællesskaber.

Tuse IF er et eksempel på, hvordan man kan opnå flere mål med et projekt. De byggede et nyt motionsanlæg ved siden af hallen, der blev forbundet af et stisystem. Motionsanlægget er blevet benyttet som forventet, men stisystemet har medført, at helt nye motionister har taget anlægget og området i brug.

Andre gode eksempler på partnerskaber mellem kommune og foreninger er anlæg af disc golf-baner i Svinninge og Holbæk samt anlæg af et mountainbikespor i Dragerup Skov ved Holbæk.

Hvad kunne vi ellers gøre?

Vi kunne eksempelvis introducere naturtræning i skoletiden, etablere nye natur-legepladser, bruge Istidsruten som arena for flere fysiske aktiviteter eller etablere gå-grupper og vandrefællesskaber for voksne og seniorer.

Hvem vil vi gerne gøre det for - og hvor henne?

Vi vil gerne hjælpe med at aktivere skolebørn, teenagere, voksne og seniorer. Det vil vi gerne gøre på skolerne, i skove og parker, langs Istidsruten og på Fælleden i Holbæk.

Nye tiltag under Bevæg dig for livet

Ingen nye tiltag er sat i værk endnu.

Tilbage til Bevæg dig for livet i Holbæk Kommune

Senest opdateret 07-11-2023