Bevæg dig for livet

Bevæg dig for livet i Holbæk Kommune bygger på en omfattende aftale mellem DGI, DIF og Holbæk Kommune, hvor alle parter forpligter sig til at arbejde målrettet mod større fysisk aktivitet blandt kommunens borgere.

Den helt store målsætning med Bevæg dig for livet i Holbæk Kommune er at få 7.600 flere fysisk aktive borgere, hvoraf de 6.200 skal være aktive i en forening. Dette skal opnås inden udgangen af år 2023. Opgaven er stor og kan ikke klares alene af de tre parter i aftalen - DGI, DIF og Holbæk Kommune.

Der er brug for en masse hjælp fra foreninger, frivillige, organisationer, skoler, aktivcentre, virksomheder og andre relevante samarbejdsparter. Hvis man gerne vil være med på rejsen på de mange flere fysisk aktive, så kontakt Kultur- og Fritidssekretariatet i Holbæk Kommune og book et møde.

Book et møde

 

Aftalen blev indgået og underskrevet af repræsentanter fra DGI Midt- og Vestsjælland, Folkeoplysningsudvalget og Udvalget for Kultur og Fritid i starten af november 2019. Du kan læse mere om underskrivelsen i artiklen nedenfor.

Artikel: Holbæk bliver Bevæg dig for livet-kommune

Overordnede temaer

Bevæg dig for livet-aftalen er bygget op om syv overordnede temaer:

  • Natur til motion
  • Land til vand
  • 60+ senioraktiviteter
  • Overvægt
  • Sårbare borgere
  • Aftenskoler
  • Rekruttering og fastholdelse

Du kan læse mere om, hvad de enkelte temaer indeholder, og om de aktuelle tiltag og indsatser, der er sat i værk, på forsiden af Bevæg dig for livet i Holbæk Kommune.

Tilbage til Bevæg dig for livet i Holbæk Kommune

 

Senest opdateret 07-11-2023