Spring til indhold

Personalepolitik

Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads. Holbæk Kommunes personalepolitik indeholder vores værdier for, hvordan vi omgås hinanden og borgerne.

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads

Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, der er præget af nytænkning og effektivitet, og hvor vi værdsætter den enkeltes indsats. En arbejdsplads, hvor borgere og virksomheder møder kompetente medarbejdere, der stræber efter at skabe resultater for borgerne.
Personalepolitikken er værdibaseret og indeholder seks værdier, der er centrale for måden, vi omgås hinanden og borgerne. Det værdibaserede er udtryk for, at oversættelsen af værdierne fra ord til handling skal afgøres i det lokale samarbejde mellem medarbejder, ledere og MED-udvalg. Det er med andre ord i dialogen om værdiernes betydning, at vi bliver klogere på hinanden og på hvordan vi udvikler opgaverne, samarbejdet og den attraktive arbejdsplads.

Den gode medarbejder og den gode leder

Personalepolitikken gælder for alle ansatte i Holbæk Kommune. Medarbejdere og ledere deler opgaven med at skabe en attraktiv arbejdsplads, hvor vi kan løse og udvikle vores opgaver bedst muligt. Der er både forskel og fællestræk ved vores ansvar. Derfor uddybes værdierne i "Den gode medarbejder" og "Den gode leder".

 

 Sidst opdateret

16.10.2019

Ansvarlig redaktør

Jakub Christensen Medonos