Personalepolitik

Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads. Holbæk Kommunes personalepolitik indeholder vores værdier for, hvordan vi omgås hinanden og borgerne.

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads

Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, der er præget af nytænkning og effektivitet, og hvor vi værdsætter den enkeltes indsats. En arbejdsplads, hvor borgere og virksomheder møder kompetente medarbejdere, der stræber efter at skabe resultater for borgerne.

Personalepolitikken er værdibaseret og indeholder seks værdier, der er centrale for måden, vi omgås hinanden og borgerne. Det værdibaserede er udtryk for, at oversættelsen af værdierne fra ord til handling skal afgøres i det lokale samarbejde mellem medarbejder, ledere og MED-udvalg. Det er med andre ord i dialogen om værdiernes betydning, at vi bliver klogere på hinanden og på hvordan vi udvikler opgaverne, samarbejdet og den attraktive arbejdsplads.

Den gode medarbejder og den gode leder

Personalepolitikken gælder for alle ansatte i Holbæk Kommune. Medarbejdere og ledere deler opgaven med at skabe en attraktiv arbejdsplads, hvor vi kan løse og udvikle vores opgaver bedst muligt. Der er både forskel og fællestræk ved vores ansvar. Derfor uddybes værdierne i "Den gode medarbejder" og "Den gode leder".

Ny medarbejder eller leder

Overvejer du at ansøge om at blive en af vores nye, kompetente kollegaer? Har du mod på at udvikle den kommunale service? Vi gør rigtig meget ud af at gøre Holbæk Kommune til en attraktiv arbejdsplads. Når du starter hos os, så har vi fokus på, at du kommer godt på plads i dit nye job. Som leder vil du blive sat grundigt ind i organisationen samt modtage relevant viden, så du fra første dag kan praktisere ledelse med udgangspunkt i kerneopgaven. Som medarbejder kan du forvente, at din leder og dine nye kollegaer tager godt imod dig og sikrer, at din første periode er velplanlagt og struktureret med løbende samtaler.

Personalepolitik for Holbæk Kommune

Delpolitik: Mangfoldighed

Vejledning til delpolitik: Mangfoldighed

Sådan arbejder vi med ligestilling

Ledelse som en stærk medspiller - Holbæk Kommunes ledelsesgrundlag

Senest opdateret 03-04-2024