Legater

Legater for borgere i Holbæk Kommune.

Vi anvender et digitalt ansøgningsskema/formular, hvor du er logget ind via en sikker løsning som f.eks. MitID. Når du er logget ind, får vi automatisk din kontaktinfo (navn, adresse m.m.). Når du afsender din ansøgning via en selvbetjeningsløsning, så får du straks en kvittering for og en kopi af ansøgningen via digital post (eller alm. post hvis du er fritaget) fra Holbæk Kommune. Links til ansøgningsskema finder du under de respektive legater, her på siden.

Legatets formål

Legatet kan søges til uddannelsesformål i forbindelse med landbrugserhvervet af trængende landmænd i det gamle Tølløse Kommune eller efterkommere af disse, samt efterkommere af tidligere andelshavere i Langholms Andelsmejeri.

Ansøgningsfrist

Løbende

Dokumentation ifm. ansøgningen

Til ansøgningen vil du blive bedt om at indsende oplysninger om din uddannelse og beskrive kort, hvorfor du mener at du er omfattet af persongruppen, der kan søge legatet. Oplysninger om din uddannelse er titel på uddannelsen og kopi af uddannelses-/eksamensbevis, som du vedhæfter ansøgningen.

Spørgsmål til ansøgningen kan rettes til:

Legatbestyrelsen 
v/Henrik Egeriis
Holbæk Kommune
Tlf. 72 36 36 36
Telefontid mellem 8.30 og 10.00 på hverdage
E-mail: LegaterHolbaekKommune@holb.dk

Sådan søger du

Vi anvender et digitalt ansøgningsskema/formular, hvor du er logget ind vha. en sikker løsning som f.eks. MitID. Når du er logget ind, får vi automatisk din kontaktinfo (navn, adresse m.m.). Når du afsender din ansøgning via denne selvbetjeningsløsning, så får du straks en kvittering for og en kopi af ansøgningen via digital post (eller alm. post hvis du er fritaget) fra Holbæk Kommune.

Ansøg Andelsmejeriet Langholm og Th. Larsens Mindelegat

Legatets formål

Legatets formål er at øge støtte til ældre medborgere eller en gruppe heraf bosiddende i den tidligere "Svinninge Kommune". Der kan søges til f.eks. aktiviteter og udflugter eller hjælp i dagligdagen.

Uddelingen finder sted i december måned og kun i de år, hvor der er midler/afkast til rådighed.

Ansøgningsfrist

Fredag den 29. november 2024

Dokumentation ifm. ansøgningen

Der skal oplyses cpr. nr., hvis det er personlig ansøgning eller CVR nr., hvis det er foreninger, der ansøger.

Du vil også blive bedt om at skrive en kort begrundelse for din ansøgning.

Spørgsmål til ansøgningen kan rettes til:

Holbæk Kommune
att.: Henrik Egeriis
Kerneområdet Aktiv hele livet
Tlf.:72 36 36 36
Telefontid mellem 08:30 og 10.00 på hverdage
E-mail: LegaterHolbaekKommune@holb.dk

Sådan søger du

Vi anvender et digitalt ansøgningsskema/formular, hvor du er logget ind vha. en sikker løsning som f.eks. MitID. Når du er logget ind, får vi automatisk din kontaktinfo (navn, adresse m.m.). Når du afsender din ansøgning via denne selvbetjeningsløsning, så får du straks en kvittering for og en kopi af ansøgningen via digital post (eller alm. post hvis du er fritaget) fra Holbæk Kommune.

Ansøg Astrid Helga Nielsens Mindelegat

Fondens formål

I henhold til fondens fundats udbetales et antal fondsportioner til værdigt trængende lungesyge eller på anden måde ramte personer. Du skal have bopæl i den tidligere Gislinge kommune.

Uddelingen finder sted i december måned og kun i de år, hvor der er midler/afkast til rådighed.

Ansøgningsfrist

Fredag den 29. november 2024

Dokumentation ifm. ansøgningen

Der skal oplyses cpr. nr., hvis det er personlig ansøgning eller CVR nr., hvis det er foreninger, der ansøger.

Du vil også blive bedt om at skrive en kort begrundelse for din ansøgning.

Spørgsmål til ansøgningen kan rettes til:

Holbæk Kommune
att.: Henrik Egeriis
Kerneområdet Aktiv hele livet
Tlf.: 72 36 36 36
Telefontid mellem 08:30 og 10.00 på hverdage
E-mail: LegaterHolbaekKommune@holb.dk

Sådan søger du

Vi anvender et digitalt ansøgningsskema/formular, hvor du er logget ind vha. en sikker løsning som f.eks. MitID. Når du er logget ind, får vi automatisk din kontaktinfo (navn, adresse m.m.). Når du afsender din ansøgning via denne selvbetjeningsløsning, så får du straks en kvittering for og en kopi af ansøgningen via digital post (eller alm. post hvis du er fritaget) fra Holbæk Kommune.

Ansøg Ella, Margrethe og Anton Nielsens velgørende fond

Legatets formål

Legatets formål er at uddele legater til:

  • Familier, der i løbet af indeværende kalenderår har været udsat for en alvorlig social begivenhed
  • Familier eller enlige, der af en eller anden årsag er i en særlig vanskelig situation
  • Personer, der lider af alvorlig længerevarende sygdom (fysisk eller psykisk)

    For at komme i betragtning til legatet skal der være tale om vanskeligt stillede personer med tilknytning til Holbæk Kommune, med beskedne indtægtsforhold, og ansøgerne må kun have en beskeden formue.

Bemærk: Der kan maximalt uddeles ét legat pr. person pr. kalenderår

Ansøgningsfrist

Ansøgninger kan indsendes løbende og uddeles i legatportioner på mindst 500 kr. så længe, der er midler/afkast til rådighed.

Dokumentation ifm. ansøgningen

Der skal oplyses cpr. nummer. 
Du vil også blive bedt om at skrive en kort begrundelse for din ansøgning.

Spørgsmål til ansøgningen kan rettes til:

Holbæk Kommune
att.: Henrik Egeriis
Kerneområdet Aktiv hele livet
Tlf.:72 36 36 36
Telefontid mellem 08:30 og 10.00 på hverdage
E-mail: LegaterHolbaekKommune@holb.dk 

Sådan søger du

Vi anvender et digitalt ansøgningsskema/formular, hvor du er logget ind vha. en sikker løsning som f.eks. MitID. Når du er logget ind, får vi automatisk din kontaktinfo (navn, adresse m.m.). Når du afsender din ansøgning via denne selvbetjeningsløsning, så får du straks en kvittering for og en kopi af ansøgningen via digital post (eller alm. post hvis du er fritaget) fra Holbæk Kommune.

Ansøg Holbæk Kommunes legatfond

 

Senest opdateret 07-11-2023