Aktuelle høringer og afgørelser

Her kan du se Holbæk Kommunes aktuelle høringer og afgørelser. Vær opmærksom på fristerne for høringssvar, klager og bemærkninger, så du når at svare, inden fristen udløber.

Offentliggjorte høringer og afgørelser

På Planportalen finder du en oversigt over sager i offentlig høring samt aktuelle afgørelser, hvor du har mulighed for at komme med bemærkninger eller at klage. I en høring har du mulighed for for eksempel at give forslag, gøre opmærksom på nye oplysninger eller blot bidrage med synspunkter. I afgørelserne har du enten mulighed for at klage eller komme med bemærkninger.

Se aktuelle afgørelser og høringer på Planportalen vedrørende det tekniske område

Hvad er en høring?

Under "Aktuelle høringer" finder du to typer sager:

  • Sager, der ifølge lovgivningen skal sendes i offentlig høring, fx lokalplaner.
  • Sager, hvor kommunen selv vælger at sende en sag i høring, selv om loven ikke kræver det, fordi vi ønsker at høre så mange synspunkter som muligt.

Gå ind under den enkelte sag, for at afgive et høringssvar.

Hvad er en afgørelse?

På teknik- og miljøområdet træffer kommunen en lang række afgørelser, der vedrører miljø, natur, nye tiltag i landzoner, byggeri i byzoner med videre. Du har i flere tilfælde mulighed for at klage over en afgørelse. Det fremgår under hver enkelt afgørelse, om der er mulighed for at klage og/eller afgive bemærkninger.

Andre aktuelle høringer og afgørelser

Der er i øjeblikket ikke andre høringer. 

Senest opdateret 07-11-2023