Kommunalbestyrelsen

Kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune

Kommunalbestyrelsen består af 31 valgte politikere og er kommunens øverste myndighed og ledende organ.

Kommunalbestyrelsens medlemmer

Kommunalbestyrelsesmøder

Dagsordener og referater

Web-tv fra kommunalbestyrelsesmøder

Møder i 2024

 • 24. januar: Ordinært kommunalbestyrelsesmøde
 • 28. februar: Ordinært kommunalbestyrelsesmøde
 • 20. marts: Ordinært kommunalbestyrelsesmøde - starter kl. 15.00
 • 17. april: Ordinært kommunalbestyrelsesmøde
 • 22. maj: Ordinært kommunalbestyrelsesmøde
 • 19. juni: Ordinært kommunalbestyrelsesmøde - starter kl. 15.00
 • 21. august: Ordinært kommunalbestyrelsesmøde
 • 4. september: Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budget 2024
 • 18. september: Ordinært kommunalbestyrelsesmøde
 • 9. oktober: Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget 2024
 • 23. oktober: Ordinært kommunalbestyrelsesmøde
 • 20. november: Ordinært kommunalbestyrelsesmøde
 • 18. december: Ordinært kommunalbestyrelsesmøde - starter kl. 15.00

Kommunalbestyrelsens ordinære møder holdes klokken 18.00 i byrådssalen på Det gamle rådhus, Rådhusvej 1 i Holbæk (medmindre andet er angivet ovenfor). 

Politisk mødekalender 2024

Kommunalbestyrelsens Arbejdsprogram

Et bredt flertal i kommunalbestyrelsen har godkendt Kommunalbestyrelsens Arbejdsprogram 2020+. Programmet sætter retningen for de kommende års politiske prioriteringer i Holbæk Kommune.

Læs mere om Kommunalbestyrelsens Arbejdsprogram

Styrelsesvedtægt

Styrelsesvedtægten beskriver blandt andet, hvilke udvalg kommunen har nedsat, deres arbejdsopgaver samt hvilke opgaver borgmesteren varetager.

Læs Styrelsesvedtægt for Holbæk Kommune

Forretningsorden

Forretningsordenen beskriver blandt andet regler for kommunalbestyrelsens arbejde, herunder indkaldelse til møder, vedtagelse af dagsordener og afstemning.

Læs Forretningsordenen for Holbæk Kommune

Regler for spørgetid

Der er spørgetid efter kommunalbestyrelsens ordinære åbne møde, dog ikke de sidste tre måneder før kommunalvalget og de første to måneder efter valget.

Læs regler for spørgetid

Senest opdateret 07-11-2023