Vederlag

Vederlag for Kommunalbestyrelsen pr. måned - maj 2023 med satser 1. april 2023

Medlemmerne af kommunalbestyrelsen har ret - og pligt - til at modtage økonomisk vederlag for arbejdet i kommunalbestyrelsen og kommunalbestyrelsens udvalg.

Vederlaget til borgmester Christina Krzyrosiak Hansen udgør 95.217,92 kr.

Det faste vederlag til de menige kommunalbestyrelsesmedlemmer udgør 8.671,08 kr. Tillægsvederlaget til de menige medlemmer med hjemmeboende børn udgør 1.341,62 kr. Derudover får 1. viceborgmester og formanden for Børn og Unge-udvalget et vederlag på 7.236,56 kr., formændene for stående udvalg et vederlag på 14.473,12 kr. og menige udvalgsmedlemmer et vederlag på 4.113,42 kr.

Vederlagene er fastsat i bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelse af kommunale hverv og styrelsesvedtægten for Holbæk Kommune.

Jesper Hartøft  
udvalgsvederlag 8.226,84
KB vederlag 8.671,08
   
Camilla Hove Lund  
udvalgsvederlag 8.226,84
vederlag 1. viceborgmester 7.236,56
KB vederlag 8.671,08
Charlotte Pil Nielsen  
udvalgsvederlag 8.226,84
KB vederlag 8.671,08
Christian Stampe Duus  
udvalgsvederlag 8.226,84
KB vederlag 8.671,08
Christina Hvass Hansen  
Formandsvederlag 14.473,12
KB vederlag 8.671,08
Derya Tamer  
udvalgsvederlag 4.113,42
formandsvederlag 7.236,56
KB vederlag 8.671,08
Emrah Tuncer  
udvalgsvederlag 8.226,84
KB vederlag 8.671,08
tillægsvederlag - hjemmeboende børn 1.341,62
Eva Anker Lund  
udvalgsvederlag 4.113,42
KB vederlag 8.671,08
tillægsvederlag - hjemmeboende børn 1.341,62
Hans Chr B Ahlefeldt-Laurvig  
udvalgsvederlag 8.226,84
KB vederlag 8.671,08
Henrik Mosbæk  
udvalgsvederlag 4.113,42
KB vederlag 8.671,08
Jarl Falk Sabroe  
formandsvederlag 14.473,12
tillægsvederlag - hjemmeboende børn 1.341,62
KB vederlag 8.671,08
John Harpøth  
udvalgsvederlag 8.226,84
formandsvederlag 14.473,12
KB vederlag 8.671,08
Kangatharan Kandasamy  
udvalgsvederlag 4.113,42
KB vederlag 8.671,08
   
Karen Thestrup Clausen  
udvalgsvederlag 4.113,42
formandsvederlag 14.473,12
KB vederlag 8.671,08
Karina Helmer  
udvalgsvederlag 8.226,84
KB vederlag 8.671,08
Karina Wolff Lyneborg  
udvalgsvederlag 4.113,62
KB vederlag 8.671,08
tillægsvederlag - hjemmeboende børn 1.341,62
Kristian Sandgaard Timmermann  
udvalgsvederlag 4.113,42
KB vederlag 8.671,08
Kurt Næsted Nielsen  
udvalgsvederlag 4.113,42
KB vederlag 8.671,08
Lars Qvist Skjøde  
udvalgsvederlag 4.113,42
formandsvederlag 14.473,12
KB vederlag 8.671,08
Lars Thaarbøl  
udvalgsvederlag 8.226,84
KB vederlag 8.671,08
Mogens Justesen  
udvalgsvederlag 8.226,84
KB vederlag 8.671,08
Ole Schack von Brockdorff  
udvalgsvederlag 4.113,42
KB vederlag 8.671,08
Ole Michael Olskær Hansen  
udvalgsvederlag 4.113,42
formandsvederlag 14.473,12
KB vederlag 8.671,08
Rasmus Brandstrup Larsen  
udvalgsvederlag 12.340,26
KB vederlag 8.671,08
Sif Kolling Thomsen  
udvalgsvederlag 4.113,42
KB vederlag 8.671,08
tillægsvederlag - hjemmeboende børn 1.341,62
Signe Nina Egholm Larsen  
udvalgsvederlag 4.113,42
KB vederlag 8.671,08
Susanne Utoft  
udvalgsvederlag 8.226,84
KB vederlag 8.671,08
Søren Anslund Stavnskær  
formandsvederlag 14.473,12
KB vederlag 8.671,08
Thorsten Larsen-Seul  
udvalgsvederlag 8.266,84
KB vederlag 8.671,08
tillægsvederlag - hjemmeboende børn 1.341,62
Tom Burgaard Madsen  
udvalgsvederlag 4.113,42
KB vederlag 8.671,08

Medlemmerne af kommunalbestyrelsen kan desuden modtage vederlag for andre hverv, for eksempel nogle bestyrelsesposter. Herunder kan du se, hvor meget medlemmerne modtager for de andre hverv, de er udpeget til af kommunalbestyrelsen eller administrationen.

Se de vederlag for andre hverv, kommunalbestyrelsens medlemmer modtog i 2021

Senest opdateret 02-04-2024