Holbæk Sportsby

Billede forestiller forsiden af Holbæk Sportsby

Holbæk Sportsby er færdig. Sportsbyen vil i første omgang være hjem for 27 foreninger, Holbæk Kommunes sundhedscenter og et væld af andre aktiviteter.

 

Det summer af liv i Holbæk Sportsby. Den 21. juni blev Sportsbyen officielt indviet med et brag af en folkefest. Du kan se mere om Sportsbyen og indvielsen nedenfor eller læs mere på Sportsbyens hjemmeside her.

Flere faciliteter

Holbæk Sportsby er med dens mange faciliteter hjemsted for en hel række indendørs og udendørs sportsgrene.
 
 

Sportsbyen indeholder blandt andet:

 • En ny flot svømmehal med et 50 meter-bassin. Derudover vil der være et legebassin, terapibassin og tilskuerfaciliteter.
 • En stor multihal med plads til to håndboldbaner og dertil hørende tilskuerpladser.
 • En ketcherhal til squash, badminton og bordtennis. Her vil der også være tilskuerpladser.
 • Flere tennisbaner både indendørs og udendørs. Én af de mange tennisbaner vil være en såkaldt opvisningsbane med tilskuerpladser.
 • Et moderne sundhedshus med træningssale, behandlerrum, sansehave, petanquebaner, online-rum mv. 
 • Et udendørs fodboldstadion med tilhørende træningsbaner, samt kunstgræsbaner til de kolde måneder.
 • Der vil også være et atletikstadion med opvisningsbaner og plads til tilskuere.
 • For de cykelinteresserede laves der et mountainbikespor, der udfordrer selv de mest øvede.
 • Et stort område for streetbasket.
 • Rundt i hele området vil der blive opført ridesti, så man kan nyde alle de mange faciliteter fra hesteryg.

Fakta om sportsbyen

Holbæk Kommune ønsker åbenhed om sportsbyen. Nedenfor kan du derfor læse forskellige fakta, som løbende vil blive opdateret.
 
 

På denne side kan du læse forskellige informationer om Holbæk Sportsby. Der er tale om en løbende opdatering, så nogle af informationerne kan virke uaktuelle.

Aftale om fremtiden for sportsbyen

3. april 2020
Holbæk Kommune, Fonden Holbæk Sportsby og Sparekassen Sjælland-Fyn har indgået en aftale om fremtiden for sportsbyen. Aftalen er nødvendig for at forhindre et dyrt juridisk slagsmål og ikke mindst sikre en række forbedringer og udbedringer af kendte mangler i Holbæk Sportsby. Nedenfor kan du se nogle af de vigtigste.

Ny servicebygning ved atletikstadion

Servicebygningen skal bruges til tidstagning og gør det muligt for racerunners at komme til træning på atletikstadion med deres løbecykler.

Ny servicebygning ved fodboldbanerne

Servicebygningen skal benyttes til opbevaring og toiletter, så man ikke skal helt hen til hovedbygningen.

Asfaltering af central grussti

Den gennemgående grussti fra Skagerakvej asfalteres og der efterlades et stykke af gruset ved siden af, så der er plads til løbere og andre.

Udbedring af svømmehallens gulv

Svømmehallen har haft problemer med afskalning af gulvene. Med aftalen bliver der mulighed for at udbedre det hele på én gang.

Hegn omkring atletikstadion

Der opføres et hegn omkring atletikstadion. Herudover skal der laves forbedringer ved kuglestød i form af grus og gummisikring. Der findes desuden en løsning, så der kan sikres vand i vandgraven.

Tribune ved udendørs tennisbaner

De udendørs tennisbaner har hidtil haft en jordvold til brug for publikum. Den erstattes nu af en regulær tribune med plads til 100-150 mennesker.

Indendørs tribuner

Der indkøbes indendørs tribuner med plads til 540 tilskuere samt mulighed for udvidelse til 1000 mennesker.

Beplantning

I forbindelse med den generelle mangeludbedring vil der ske beplantning i området generelt, så der ikke er bare pletter. Herudover vil der ske en oprydning på de steder, hvor der stadig er spor fra byggeprocessen. Der vil desuden ske en forskønnelse af indgangspartiet med planter.

Aftalen betyder desuden, at Holbæk Kommune skyder 5 millioner ind i sportsbyen. Fonden stiller 2 millioner kroner, der skal gå til forskellige forbedringer efter en dialog mellem fonden, kommunen og foreningerne. Herudover frafalder kommunen og Fonden Holbæk Sportsby kravene mod hinanden. Både Fonden Holbæk Sportsby og foreningerne i sportsbyen får endvidere bedre muligheder for at indhente sponsorater.


Du kan læse pressemeddelelsen og aftalen her

 

Indvielse

Der var løb, musik, taler og masser af foreninger, der viste deres nye faciliteter frem, da Sportsbyen blev indviet den 21. juni 2019. 

De 27 foreninger, der i første omgang får hjemme i Sportsbyen, guidede gæsterne, så de selv kunne prøve padel, petanque, tennis og alle de andre muligheder i Sportsbyen.

Herudover var der underholdning, musik, taler og en masse glade og stolte smil. Holbæk Sportsby står klar til mange års aktivitet, fællesskab, samvær og store oplevelser.

Jordkørsel

I 2017 godkendte Holbæk Kommune udbetalingen af 10,944 millioner kroner til Fonden Holbæk Sportsby for ekstra jordkørsel. Regningen blev i første omgang betalt af de midler, der var afsat til byggemodning af Sportsby-grunden. Samtidig forsøgte man at optimere projektet for på den måde at finde pengene til jordkørslen.

Betalingen af de knap 11 millioner kroner dækkede Fonden Holbæk Sportsbys udgifter til kørsel af ekstra 304.000 kubikmeter muldjord i forbindelse med klargøringen af sportsby-grunden.

Da kontrakten i sin tid blev indgået, forventede man, at der skulle flyttes omkring 100.000 kubikmeter muldjord i området. Den vurdering baserede sig på 44 boringer i området med 80 meters mellemrum. Kontrakten siger i den forbindelse følgende:

”Hvis de faktiske forhold viser, at OPP-leverandøren skal foretage flytning af mere end 100.000 kubikmeter muldjord med henblik på aktivet, godtgør Holbæk Kommune OPP-leverandøren for OPP-leverandørens direkte dokumenterede omkostninger til jordentreprenør, der vedrører flytning af muldjord udover de 100.000 kubikmeter. De direkte dokumenterede omkostninger omfatter ikke dækningsbidrag, styringsvederlag eller andre tillæg af enhver art”.

Det vil sige, at hvis entreprenøren skulle flytte mere jord end forventet, skulle han dokumentere det, og Holbæk Kommune skulle betale udgifterne.

Holbæk Kommune har fået udgifterne dokumenteret, idet Fonden Holbæk Sportsby har betalt det samme beløb for den faktiske jordkørsel som den fik af Holbæk Kommune. Der er således ikke lagt en fortjeneste eller lignende på.

Holbæk Kommune har desuden krævet at se alle forudsætninger og beregninger for jordkørslen. Det vil sige, at Holbæk Kommune kendte prisen per kubikmeter og antallet af flyttede kubikmeter jord.

Holbæk Kommune har således betalt 36 kroner pr. kubikmeter for jordkørslen. Markedsprisen for et projekt med tilsvarende jordhåndtering udgør som minimum 63 kroner pr kubikmeter.

Du kan læse mere om jordkørslen i sag nummer 129 på Kommunalbestyrelsens møde den 27. juni 2018

Vigtig milepæl nået

Holbæk Kommune har den 10. april 2019 givet en midlertidig ibrugtagningstilladelse til sportsbyen. Der er dog endnu et godt stykke tid til foreningerne kan rykke ind.

Holbæk Kommune har givet en myndighedsgodkendt midlertidig ibrugtagningstilladelse til sportsbyen. Det er et udtryk for, at sikkerheden og tilgængeligheden er på plads i sportsbyen. Populært sagt er det sikkert at færdes i sportsbyen, fordi brandsikkerhed og adgangsveje er færdiggjort. På den måde er det et vigtigt skridt i retning af en færdig sportsby.

Tilladelsen betyder imidlertid ikke, at foreningerne kan indtage sportsbyen. Sportsbyen er fortsat en byggeplads. Eksempelvis kører ventilationen ikke, ligesom el og kloakker ikke er færdige. Der er desuden rigtig mange håndværkere i de fleste dele af sportsbyen. Holbæk Kommunes rådgiver på området har senest afdækket, at der mangler meget arbejde, før foreningerne reelt kan flytte ind.

Ibrugtagningstilladelsen er delt op i flere dele.

Det private fitnesscenter, som har til huse i den privatejede del af sportsbyen, har fået en permanent ibrugtagningstilladelse, det kommunale Sundhedscenter har ikke fået en ibrugtagningstilladelse og resten af sportsbyen har fået en midlertidig ibrugtagningstilladelse.

Forsinkelse

I slutningen af 2018 afdækkede COWI, der er kommunens rådgiver på sportsbyprojektet, en forsinkelse på byggeriet. Kommunen var dengang blevet tiltagende bekymret over fremdriften i byggeprojektet. På baggrund af de byggeplaner Fonden Holbæk Sportsby dengang fremlagde, blev ibrugtagningen udskudt fra årsskiftet til den 22. februar.

I slutningen af januar måned 2019 afdækkede kommunen via sin rådgiver en yderligere forsinkelse. Det var dengang forventningen, at Holbæk Sportsby kunne tages i brug i begyndelsen af maj 2019. Du kan læse COWI's opdaterede rapport her. 

I slutningen af marts måned kunne Holbæk Kommunes rådgiver konstatere, at der var problemer med kvaliteten og ikke nok aktivitet på byggepladsen til at nå en åbning i maj. Du kan læse COWI's rapport om byggeriet her

Økonomien

Her kan du læse mere om økonomien og organiseringen af Holbæk Sportsby
 
 

Finansiering

Holbæk Sportsby koster 325 millioner kroner. Det er Fonden Holbæk Sportsby, der skal opføre, drive og vedligeholde sportsbyen.

Byggeriet er delt i to dele, der finansieres på forskellig vis:

 • En kommunalt finansieret del til 130 millioner kroner. Det er blandt andet et nyt sundhedshus, et fodboldstadion og et atletikstadion.

 • En del, der betales via en finansiel leasing-model til 195 millioner kroner. Det er blandt andet svømmehal, multihal og de mange andre faciliteter i sportsbyen.

Finansieringen af den kommunale del foregår på normal vis, ved at Holbæk Kommune stiller med de nødvendige midler. Dog betales konsortiet i takt med, at de færdiggør byggeriet i stedet for på én gang.

Den finansielle leasingmodel er anderledes. Her betaler Holbæk Kommune først, når byggeriet står færdigt.

Betalingen af de 195 millioner foregår over 22 år og på det tidspunkt vil der være en rest på 95,2 millioner kroner, som Holbæk Kommune skal indfri. Pengene til denne rest afsættes på budgettet over de næste 22 år.

Udover de 325 millioner kroner skal kommunen betale for blandt andre byggemodning af området. Det betyder, at den samlede byggesum udgør 363,3 millioner

Drift

Holbæk Kommune skal over den 22-årige periode betale 13,3 millioner kroner om året for drive sportsbyen og betale leasingbidragene. Med i beløbet er desuden vedligeholdelse af faciliteterne.

Til sammenligning bruger kommunen 8,5 millioner om året på de nuværende nedslidte faciliteter, og det er eksklusive vedligeholdelse.

Fonden

Fonden Holbæk Sportsby må gerne lave et overskud, hvis den kan levere det aftalte billigere, eller kan lave arrangementer, der skaber profit.

Da der er tale om en fond vil et eventuelt overskud blive geninvesteret i sportsbyen. Fonden vil desuden have repræsentation af de foreninger, der får til huse i sportsbyen.

Sportsby for alle

Sportsbyen skal inspirere til mere aktivitet, uanset om man er ung eller gammel, eller om man dyrker breddeidræt eller elitesport.
 
 

Sportsbyen skal inspirere udøverne og de besøgende i området til endnu mere aktivitet. Områdets stisystem er for eksempel anlagt i loops, så man kan fortsætte en gå- eller løbetur i det uendelige. På samme vis er de indendørs faciliteter placeret omkring torve, så man hele tiden er omgivet af aktivitet og idræt.

Målet er en sportsby for alle – både motionisten, eliten, de unge, de ældre, foreningsmedlemmer, selvorganiserede og almindelige besøgende, der vil udnytte områdets rekreative værdi.

Det er en central del af Holbæk Sportsby at skabe rum for samarbejde mellem og på tværs af forskellige sportsforeninger. Når aktiviteterne samles, kan klubberne arbejde sammen, lære af hinanden og bruge faciliteterne optimalt.

Sportsbyen kommer således også til at have en foreningszone, hvor foreninger kan mødes på tværs. Samtidig bliver sportsbyen indrettet med faciliteter til at afholde større stævner og fællestræning.

I Holbæk Sundhedscenter vil der være sansehave, træningssale og behandlerrum. Samtidig bliver der i forbindelse med de nye svømmebaner lavet et lækkert terapibassin. 

Rekreativt område

Holbæk Sportsby bliver meget mere end bare en bygning. Området bliver det rekreative hjerte i en helt ny bydel.
 

Selve Holbæk Sportsby ligger på et kæmpe område, der strækker sig fra Omfartsvejen til Ladegårdsalleen.

Det er et område, der invitere til aktivitet. Stierne i området vil forløbe i loops, så man kan gå på opdagelse og forlænge gåturen eller løbeturen i det uendelige. Man kan også bare sætte sig ned og nyde livet eller følge en spændende kamp på en af de udendørs baner.

Du kommer helt naturligt forbi de udendørs fodboldfaciliteter, atletikstadion, mountainbikesporet og tennisbanerne.

Samtidig er der igangsat arbejdet med en helhedsplan for området. På sigt bliver sportsbyen således et naturligt og aktivt midtpunkt i en helt ny bydel.

Historien bag

Ideen til et stort samlet idrætscenter kommer fra en række visionære foreninger.
 
 

For år tilbage satte en række foreninger sig sammen for at finde en løsning på de nedslidte sportsfaciliteter i Holbæk.

Foreningernes møder var frugtbare, og det hele endte med, at de lagde ideen om et nybyggeri med plads til udvidelse foran det daværende byråd. Byrådet tog godt imod ideen og afsatte penge til et idéoplæg for et stort aktivitets- og sundhedsområde.

Siden er mange flere parter kommet med og har bidraget på forskellig vis. De mange gode kræfters indsats mundede i sidste ende ud i planen om en sportsby, der er gennemsyret af idræt, sundhed og bevægelse i enhver form. Et sted, hvor faciliteterne kan bruges til flere formål og hele tiden inspirerer til nye former for aktivitet. Byrådet lagde helt fra starten særlig vægt på, at byggeriet ikke skulle ske på bekostning af foreningerne i resten af kommunen.

Omkring 18 foreninger med sammenlagt 5000 medlemmer får i første omgang hjemme i sportsbyen, når den står færdig i slutningen af 2018. På sigt kan flere komme til.

Nyhedsoversigt

Her finder du en samlet oversigt over de nyheder som der har været skrevet på kommunens hjemmeside om Holbæk Sportsby.
 
 

Sportsby har betydet medlemsboost

15.05.2020
Uden at det er sket på bekostning af foreningerne i lokalområderne, har åbningen af Holbæk Sportsby i juni 2019 samlet givet flere medlemmer i idrætsforeningerne, der holder til i sportsbyen.
Læs mere om medlemsboost i foreningerne

Nødvendig aftale sikrer forbedringer og fortsat udvikling i sportsbyen

03.04.2020
Holbæk Kommune og Fonden Holbæk Sportsby har indgået en aftale om sportsbyen. Det forhindrer et dyrt juridisk slagsmål og sikrer en række forbedringer i Holbæk Sportsby. Samtidig banes vejen for et tæt samarbejde fremover om den fortsatte udvikling til gavn for borgere og brugere.
Læs mere om aftalen

Møde med foreningerne

10.09.2019
Den 4. september var der møde om Holbæk Sportsby. Repræsentanter fra en række foreninger, politikere og administration i Holbæk Kommune gik i dialog om flytningen.
Læs mere om mødet med foreningerne

Stine Deja: Det handler om dér, hvor vi er ens

25.06.2019
Når brugerne af den nyindviede Holbæk Sportsby skal klæde om og i bad, bliver det med et kunstværk som ramme.
Læs mere om kunstværket i sportsbyen

Holbæk Sportsby indviet

22.06.2019
Et af Skandinaviens største idrætsanlæg blev den 21. juni indviet med en stor folkelig og aktiv fest. Holbæk Sportsby står nu klar til i årtier at fungere som rammen om sport, motion, sundhed og fællesskab i Holbæk Kommune.
Læs mere om indvielsen af sportsbyen

Officiel indvielse af Holbæk Sportsby

14.06.2019
Holbæk Sportsby, der er et af Skandinaviens største idrætsanlæg, indvies officielt på fredag den 21. juni.
Læs mere om den officielle indvielse

Åbningsdato bliver d. 30. maj

16.05.2019
Gennemførte test og kvalitetskontrol af byggeriet viser, at sportsbyen bliver overdraget til Holbæk Kommune og kan ibrugtages torsdag d. 30. maj.
Læs mere om åbningen af sportsbyen

Sportsbyen: Vigtig milepæl nået

11.04.2019
Holbæk Kommune har givet en midlertidig ibrugtagningstilladelse til sportsbyen. Der er dog endnu et godt stykke tid til foreningerne kan rykke ind.
Læs mere om den midlertidige ibrugtagningstilladelse

Fremdrift og kvalitet i byggeri af sportsby

04.04.2019
Holbæk Kommunes rådgiver har vurderet byggeriet af Holbæk Sportsby. Vurderingen er, at kvaliteten halter, og at den ikke kan stå færdig til den 7. maj.
Læs mere om forsinkelsen her

Foreningerne kan blive, hvor de er

01.03.2019
Ligesom ved den seneste forsinkelse kan foreningerne blive i de nuværende faciliteter, indtil sportsbyen åbner, og det bliver ikke en ekstra udgift for kommunen. Pengene til driften dækkes ind, fordi der ikke skal betales til sportsbyen før overtagelsen.
Læs mere om foreningerne frem mod åbningen.

Kommunen afdækker ny forsinkelse i sportsbyen

31.01.2019
Borgmester kræver nu ugentlige afrapporteringer fra Fonden Holbæk Sportsby. Det sker, efter kommunen har afdækket endnu en forsinkelse i sportsbyen.
Læs mere om forsinkelse og afrapportering her.

Politikerne anvender kontrakten angående bod

13.12.2018
Efter en behandling i Kommunalbestyrelsen står det klart, at samtlige politikere vil bruge de bodsbestemmelser, der ligger i kontrakten om Holbæk Sportsby.
Læs mere om beslutningen om bod her.

Foreningerne kan blive i de nuværende faciliteter

29.11.2018
Foreningerne i Holbæk Kommune kan blive, hvor de er, indtil sportsbyen åbner.
Læs mere om tiden frem til sportsbyens åbning.

Utilfredsstillende at sportsbyen bliver forsinket

23.10.2018
Holbæk Sportsby kan ikke tages i brug ved årsskiftet som aftalt. Det står nu klart. Forsinkelsens størrelse er ikke endeligt fastlagt.
Læs mere om forsinkelsen her.

Åbent hus i Holbæk Sportsby

05.04.2018
Fonden Holbæk Sportsby inviterer alle interesserede til ”Åben Sportsby”, Sports Allé 1, 4300 Holbæk lørdag den 14. april 2018 i tidsrummet kl. 13.00-15.00.

Sportsby i finalen!

03.11.2017
Holbæk Sportsby er videre i konkurrencen om at vinde Danskernes Idrætspris.
Læs mere om konkurrencen.

Sportsbyen er nomineret til idrætspris

25.10.2017
Holbæk Sportsby er blandt de nominerede til Danskerens Idrætspris. Prisen gives til et initiativ eller projekt, der på inspirerende vis er med til at udvikle foreningsidrætten i Danmark.
Læs mere om nomineringen.

Rejsegilde i Holbæk Sportsby

07.09.2017
Her får du en invitation til rejsegildet på Holbæk Sportsby,
Læs invitationen her.

Første spadestik

15.09.2016
Her kan du se video fra første spadestik til Holbæk SportsBy.
Se videoen fra spadestikket her.

Stort fælles spadestik til sportsbyen

08.09.2016
Holbæk Kommune og Fonden Holbæk SportsBy inviterer hele Holbæk Kommune til et utraditionelt første spadestik til fundamentet på den nye sportsby.
Læs mere om spadestikket.

Holbæk SportsBy

21.04.2016
Nu er vejen banet for Holbæk Kommunes nye store svømme-, idræts- og sundhedscenter. Navnet er Holbæk Sportsby.
Læs om sportsbyen.

Holbæk SportsBy

02.04.2016
Holbæks politikere skal nu tage stilling til, om der kan realiseres et nyt svømme-, idræts- og sundhedscenter i Holbæk.
Læs mere om sportsbyen.

Idrætscenter i genudbud

29.01.2016
Holbæk Byråd behandlede i går sagen om et nyt svømme-, idræts og sundhedscenter i Holbæk by. Opgaven bliver nu genudbudt.
Læs mere om genudbuddet.

Tre firmaer videre

29.06.2015

Holbæk Kommune har nu prækvalificeret tre firmaer, der har vist interesse for at bygge kommunens nye svømme-, idræts- og sundhedscenter.
Læs mere om firmaerne.

Arkæologisk udgravning

30.06.2015
Museum Vestsjælland går nu i gang med en arkæologisk udgravning på det område, hvor det nye svømme-, idræts- og sundhedscenter i Holbæk skal bygges.
Læs mere om udgravningen.

Udbuddet er i gang

20.05.2015
Holbæk Kommune er ved at finde de firmaer, der skal opføre og drive kommunens nye idræts- og sundhedscenter.
Læs mere om udbuddet.

Arena videre til slutspillet

15.05.2014
Et flertal i byrådet godkendte den videre proces for Holbæk Arena. Mens der arbejdes på et detaljeret udbudsmateriale, undersøger en politisk styregruppe alternative løsninger.
Læs mere om slutspillet.

Gode nyheder for arenaen

04.10.2013
Holbæk Arena får nu en stor økonomisk håndsrækning fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Samtidig er der gode nyheder fra kommunens søgen efter private samarbejdspartnere og foreningsprocessen
Læs mere om de gode nyheder.

Markedsundersøgelse for Holbæk Arena som OPP

17.09.2013
Holbæk Kommune planlægger i øjeblikket det fremtidige udbud vedr. Holbæk Arena. Som led i planlægningen annonceres hermed en markedsundersøgelse der har som overordnet formål at sikre at det fremtidige udbud er markedskonformt.
Læs mere om markedsundersøgelsen.

Holbæk byder op til samarbejde

17.09.2013
Holbæk Kommune intensiverer nu arbejdet med at finde private samarbejdspartnere til Holbæk Arena. Lige nu undersøges markedet for økonomiske partnere.
Læs mere om arbejdet.

COBE vinder konkurrencen

18.06.2013
Arkitektfirmaet COBE gav det bedste bud på idræts- og aktivitetscentret Holbæk Arena.
Læs nyheden om afgørelsen på arkitektkonkurrencen.

Stor interesse for Holbæk Arena

13.12.2012
Holbæk Kommune har nu valgt de fem arkitektfirmaer og samarbejdspartnere, der skal give et bud på Holbæk Arena.
Læs nyheden om interesse for Holbæk Arena.

Arena-arbejdet fortsætter

13.09.2012
Byrådet har besluttet at gå videre med Holbæk Arena. Visionen er klar, og i slutningen af året igangsættes en arkitektkonkurrence.
Læs nyheden om Arena-arbejdet fortsætter. 

Gode input til Holbæk Arena

13.06.2012
Omkring 70 mennesker primært fra foreningslivet var med til opstartsmødet på Holbæk Arena. De blev udfordret til at tænke ud af boksen og gav deres input på papirflyvere.
Læs nyheden om Gode input til Holbæk Arena.

Hvordan skal Holbæk Arena se ud

30.05.2012
Nu har foreninger og almindelige borgere mulighed for at komme med ideer og forslag til Holbæk Arena. Den 12. juni sparkes idéfasen i gang med et åbent møde i Kuben.
Læs nyheden om Hvordan skal Holbæk Arena se ud? 

Første skridt mod Holbæk Arena

14.03.2012
Byrådet har sat 3,45 millioner kroner af til forarbejdet på Holbæk Arena. Dermed er første skridt taget til et center med plads til både idræt og store begivenheder.
Læs nyheden Første skridt mod Holbæk Arena.

Idrætsfaciliteter ønskes samlet i en ny sportsarena

28.11.2011
Sammen med en række foreninger arbejder Holbæk Kommune med ideen om at samle en række idrætsanlæg i en ny sportsarena ét sted i Holbæk by.
Læs nyheden om Idrætsfaciliteter ønskes samlet i en ny sportsarena.

Senest opdateret 25-04-2024