Lokal- og kommuneplaner

Der findes retningslinjer og regler for, hvordan du må anvende og udforme et bestemt område. Det kan der læses om herunder.

Kommuneplanen er Kommunalbestyrelsens overordnede plan for kommunens fysiske udvikling. Planen håndterer, hvordan boliger, erhverv og servicefunktioner skal placeres i forhold til hinanden. 

Planen danner grundlag for udarbejdelsen af lokalplaner, som indeholder bestemmelser om de fysiske forhold inden for et givent område. En lokalplan er et retligt bindende dokument, som fastlægger retningslinjer for anvendelse og udformning af et område.

Kommuneplan 2021

Kommuneplan 2021 blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 25. august 2021. Kommuneplanen er den sammenfattende og oversigtlige plan, hvor borgere, virksomheder, interesseorganisationer mv. kan orientere sig om de overordnede mål og retningslinjer for arealanvendelsen, såvel i byerne som i det åbne land. Kommuneplanen udgør rammen for udarbejdelse af lokalplaner og er grundlag for behandling af en række sager, herunder den konkrete administration i det åbne land og ansøgninger om byggetilladelse.

Planportalen

Holbæk Kommune har en planportal, som indeholder alle informationer om lokalplanlægning i Holbæk Kommune. På planportalen kan du se den gældende kommuneplan og finde information om lokalplanlægning, der er i høring eller vedtaget. I planportalen kan du også finde andre relevante temaplaner vedrørende den fysiske udvikling i kommunen. 

Du kan også finde informationer om borgermøder og andet, der vedrører lokalplanlægning på Planportalen

Gå til Planportalen på dette link

Du kan også finde information om aktuelle høringer og borgermøder på Planportalen - Aktuelle høringer og borgermøder

Hvis du ønsker at få udarbejdet en lokalplan, skal du benytte ansøgningsskemaet der findes på Planportalen -  Ansøgning om lokalplanlægning

Du kan læse om processen og arbejdsfordelingen mellem ansøger og kommune i Lokalplanvejledningen for byggeherre  Lokalplanvejledning for byggeherrer.

Landsdækkende system

Hvis du ønsker at finde en bestemt lokal plan, kan du søge på det landsdækkende plansystem. Landdækkende plansystem 

Hvis du ønsker at finde lokalplanerne via kort, kan du søge på plandata.dk - vis planer visplaner.plandata.dk

Senest opdateret 07-11-2023