Temaplaner

Oversvømmet sommerhus Kisserup, Holbæk

Temaplaner er planer for fysisk planlægning og handler om overordnede emner som for eksempel vandforsyning, klimatilpasning eller spildevand.

En temaplan, er en plan for et bestemt tema. Den dækker et større geografisk område end fx en lokalplan – det vil typisk være hele kommunen. 

I Holbæk Kommune er alle planer om fysisk planlægning samlet i en portal - Planportalen. Al information om temaplaner og selve planerne, der vedrører miljø, natur og fysisk planlægning, er samlet på denne side. 

Planportalen for Holbæk Kommune

Planportalen 

Alle planer, der omhandler de fysisk rammer i Holbæk Kommune - byudvikling, det åbne land, forsyning, trafik, samt natur og miljø - er samlet i planportalen. Du finder blandt andet:

  • Arkitektturpolitikken
  • Planstrategi
  • Strategi for Klimatilpasning
  • Strategisk Energiplan
  • Spildevandsplan
  • Mobilitetsplanen

På planportalen kan du også se den aktuelle liste over offentliggørelsen og høringer af eksempelvis lokalplaner, kommuneplantillæg, landzonetilladelser, samt afgørelser, der vedrører miljø og planer.

  • Høringer: Som borger har du mulighed for at sende et høringssvar vedrørende sager i offentlig høring
  • Afgørelser: Eventuelle klagefrister fremgår af teksten i afgørelsen.

Når du klikker dig ind på den enkelte høring eller afgørelse, finder du yderligere information - for eksempel afgørelser, klagemuligheder eller kontaktoplysninger.

Du kan se de aktuelle høringer og afgørelser via linket - Aktuelle høringer og afgørelser

 Aktuelle høringer og afgørelser

Senest opdateret 30-04-2024