Beskæftigelse

Administrationsgrundlag for beskæftigelse

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

Lov om Aktiv Beskæftigelsespolitik (LAB)

Lov om Aktiv Socialpolitik (LAS)

Lov om sygedagpenge m.fl.

Samt lokale politiske prioriteringer, der bl.a. handler om, hvordan beskæftigelsesindsatsen tilrettelægges, og hvilke forventninger du som borger kan have til, hvor hurtigt sagsbehandlingen foregår.

Lovgivning og politiske prioriteringer udgør tilsammen kerneområdets (AUBO) administrationsgrundlag.

Beskæftigelsesplan 

Sagsbehandlingstider

Senest opdateret 05-04-2024