Kommunalbestyrelsens Arbejdsprogram 2024+

Forsidebillede til arbejdsprogrammet

Her kan du læse Kommunalbestyrelsens Arbejdsprogram 2024+. Programmet sætter retning for de kommende års politiske prioriteringer i Holbæk Kommune.

I Arbejdsprogram 2024+ har Kommunalbestyrelsen prioriteret to områder, som de vigtigste for at gøre vores kommune til et endnu bedre sted at bo og leve, og som der skal sættes særligt fokus på de kommende år.

De to områder er:

  • Sundhed
  • Sammenhængskraft mellem land og by

Med temaerne arbejdes der i fællesskab for, at vi skaber rammerne for, at alle borgere kan leve det liv, de ønsker, og vi har som kommune en vigtig opgave i at støtte dem, der er udfordret af dårlig mental eller fysisk sundhed. OG en stærk sammenhængskraft mellem land og by ser vi som en vigtig forudsætning for, at Holbæk Kommune forbliver attraktiv og i god udvikling.

Arbejdsprogrammet gælder som udgangspunkt indtil 2027, men vil blive evalueret og eventuelt justeret årligt.


Læs hele Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram 2024+.


Kommunalbestyrelsen anser fortsat fællesskabet som den største ressource, når svære problemer skal løses. Derfor gælder visionen for ”Holbæk i Fællesskab”, som et enigt byråd vedtog i 2016, fortsat som et kompas.

Du kan læse visionen Holbæk i Fællesskab her.

Senest opdateret 07-11-2023