Politik for børn, unge og voksne med særlige behov

Holbæk Kommunes politik for børn, unge og voksne med særlige behov (2021-2025) sætter retning for de kommende års udvikling af det sociale område, hvor visionen er, at borgere med særlige behov skal kunne mestre eget liv og deltage i samfundet på lige fod med andre. Politikken skal desuden sikre, at Holbæk Kommune efterlever FN’s handicapkonvention.

Holbæk Kommunes politik for børn, unge og voksne med særlige behov sætter fokus på trivsel, fællesskaber og udvikling.

Med ”Politik for børn, unge og voksne med særlige behov” ønsker kommunalbestyrelsen at skabe gode rammer for, at borgere med særlige behov kan opleve et værdigt og selvstændigt liv med trivsel, fællesskab og udvikling.

Politikken er udviklet i samarbejde med områdets mange aktører; brugere, pårørende, foreninger, organisationer og kommunale medarbejdere. På bidrag fra de mange aktører har Kommunalbestyrelsen fastsat tre overordnede mål:

  • Sammen om trivsel for børn, unge og voksne med særlige behov
  • Fællesskaber i Holbæk Kommune
  • Udvikling – til størst mulig selvstændighed

Til hvert af de tre mål er der beskrevet tre fokusområder, som angiver retningen for de fremadrettede tiltag på socialområdet i Holbæk Kommune.

Politikken skal sikre, at Holbæk Kommune efterlever FN’s handicapkonvention. Den er vedtaget efter høring i Handicaprådet, Udsatterådet, Ældrerådet og relevante udvalg i kommunens medbestemmelsessystem dvs. MED-udvalg.

Udmøntningen af politikken sker gennem strategier og handleplaner, der skal omsætte politikkens ambitioner til konkrete handlinger.

Læs politik for børn, unge og voksne med særlige behov

 

Senest opdateret 10-04-2024