Politik for fortsat drift

Kommunalbestyrelsen vedtog i 2020 en politik for fortsat drift. Politikken skal sikre et robust beredskab, så samfundsvigtige og kritiske funktioner også fungerer under når organisationen kommer under pres eller der opstår en ekstraordinær hændelse.

Holbæk kommune har ansvaret for at drive en række samfundsvigtige og kritiske funktioner med direkte påvirkning for borgere og virksomheder. Både i normal drift i hverdagen, og når uforudsete, større hændelser sætter den kommunale organisation under pres og truer den fortsatte drift.

Politik for Fortsat Drift skal være med til at sikre, at dette ansvar varetages bedst muligt, og at Holbæk kommune har den robusthed, der skal til for at håndtere uventede hændelser på betryggende vis.
 

Læs Politik for fortsat drift

 

Udover politikken er der også udarbejdet en plan for kriseberedskab og fortsat drift.

Læs Plan for kriseberedskab og fortsat drift

Find alle delplaner på beredskab.holbaek.dk

Senest opdateret 10-04-2024