Sundhedspolitik

Kommunalbestyrelsen vedtog i 2013 vedtaget en sundhedspolitik for Holbæk Kommune, som sætter retning på sundhedsindsatsen og prioriteringerne i hele kommunen.

Kommunalbestyrelsen vedtog i 2013 vedtaget en sundhedspolitik for Holbæk Kommune, som sætter retning på sundhedsindsatsen og prioriteringerne i hele kommunen. Sundhedspolitikken fik titlen 'Når sundheden skal frem' og sikrer bl.a. koordinering af de mange tilbud på sundhedsområdet.

Læs sundhedspolitikken

Sundhedspolitikken blev udarbejdet med inddragelse af blandt andre borgere, organisationer og fagpersoner på området. 

I sundhedspolitikken sættes fokus på tre udviklingsområder:

  • Sundere rammer
  • Bedre mental sundhed
  • Lighed i sundhed

Udviklingsområderne sætter desuden fokus på de indsatser, der har den største og bedste effekt på målgrupperne sunde børn, risikogrupper samt syge og svækkede borgere.

  • Sunde rammer er en effektiv måde at nå de borgere, som har mest brug for bedre sundhed. At skabe sunde rammer gavner alles sundhed, især børn, unge, de syge og de udsattes.
  • En god mental sundhed er helt afgørende for at mestre sit liv, kunne tage vare på egen sundhed og holde fast i sunde vaner. God trivsel i skolen, gennemførelse af uddannelse og fastholdelse på arbejdsmarkedet hænger tæt sammen med god sundhed og evnen til at holde sig rask. 
  • Lighed i sundhed er en af de største udfordringer på sundhedsområdet, bl.a. fordi de borgere med dårligt sundhed, ofte også har udfordringer på andre områder i tilværelsen. Det kræver særlig opmærksomhed og koordinerede indsatser at løfte disse borgeres sundhed, eller at lave målrettet forebyggelse.

For at få sundhedspolitikken ud at leve i hele organisationen, blev den fulgt op af en udviklingsplan, der konkret beskriver de initiativer, som sættes i værk for at realisere sundhedspolitikkens mål.

Senest opdateret 10-04-2024