Ungdomspolitik

Ungdomspolitikken skal bidrage til, at unge har et godt ungeliv i Holbæk Kommune, og at kommunen er et godt sted at etablere sig som ung voksen. Derfor spænder politikken bredt aldersmæssigt fra alle på 13 år, på vej ind
i ungdomslivet til de 30 årige, der er godt i gang med voksenlivet.

”Skab en ungdomspolitik, der skal være de unges politik og udarbejdes for og med unge!”

Det var Kommunalbestyrelsens ord i august 2022, da de satte udviklingen af en ny ungdomspolitik i gang. Seks unge og fire politikere dannede et partnerskab og stod i spidsen for udvikling af den ungdomspolitik, som nu er vedtaget.

De har indsamlet mere end 1.000 input fra kommunens unge om, hvad der skal til for at leve et godt ungeliv i kommunen. De input har dannet baggrund for politikkens temaer og mål. Politikken vil dog aldrig kunne dække alle emner og områder, men der er lyttet til de unge, skelet til den nyeste viden og derefter udvalgt de temaer og handlinger, som er allermest efterspurgte. Derfor er temaerne i politikken:

  • Trivsel & fællesskaber
  • Skole & uddannelse
  • Kultur & fritid
  • Det offentlige rum & transport
  • Job & bosætning.

Formålet med ungdomspolitikken er, at den skal understøtte og bidrage til, at unge har et godt ungeliv i Holbæk Kommune og at kommunen er et godt sted at etablere sig som ung voksen. Derfor spænder politikken bredt aldersmæssigt fra dig, der er 13 år og på vej ind i ungdomslivet til dig, som er 30 år og godt i gang med voksenlivet.

 

Du kan læse ungepolitikken her

Senest opdateret 10-04-2024