Planstrategi

Planstrategi 2023 fastlægger rammen for den overordnede og langsigtede strategi for udviklingen i Holbæk Kommune. Den beskriver de kommende års udvikling af kommunen og fungerer som afsæt for den efterfølgende kommuneplanrevision.

Planstrategi

Planstrategien fremlægger kommunalbestyrelsens overordnede mål for kommunens fremtidige udvikling. Planstrategien sætter dermed rammen for den kommende revision af Kommuneplanen.

Planstrategien indeholder fire temaer, der beskriver den ønskede udvikling i Holbæk Kommune. De fire temaer er vores pejlemærker for det kommende arbejde med kommuneplanen og den fysiske planlægning i Holbæk kommune. Et fokus på disse temaer skal bidrage til at sikre, at Holbæk Kommune også i fremtiden er et godt sted for os alle.

Temaerne er:

  • Holbæk som klimakommune
  • Natur og biodiversitet
  • Udvikling i by og land, herunder bosætning
  • En erhvervsvenlig kommune, herunder uddannelse

Kommunalbestyrelsen vedtog Planstrategien den 22. marts 2023.

 

Læs hele planstrategien her

 

Senest opdateret 08-10-2023