Strategi for Fremtidens Dagtilbud

Strategi for fremtidens dagtilbud er det faglige svar på Holbæk Kommunes Børne- og ungepolitik.

Strategi for fremtidens dagtilbud er det faglige svar på Holbæk Kommunes Børne- og ungepolitik. Strategien for fremtidens dagtilbud udspringer af Børne– og ungepolitikken, der blev vedtaget af Byrådet i 2012.

Med afsæt i de politiske mål sætter strategien retning for de kommende års indsatser i kommunens dagtilbud og danner baggrund for kommunens prioritering af service, kvalitet og ressourcer på dagtilbudsområdet.

I strategien udstikkes de fremtidige veje, vi skal gå sammen:

  • Den skal give en tydelig pejling på, hvad der skal gøres for, at alle børn profiterer af deres dagtilbud, trives, lærer og udvikler sig, og

  • Den skal sikre, at alle børn får lige vilkår uanset social baggrund.

 

Læs Strategien for Fremtidens Dagtilbud her

 

Strategien blev vedtaget i marts 2014.

Senest opdateret 11-04-2024