Strategi for sprog og literacy Holbæk

Børn i Holbæk kommune skal udnytte deres potentiale mest muligt, uddanne sig og have mod på livet. For at opnå dette, støtter fagprofessionelle op om børn og unges sprog- og læseudvikling i samarbejde og dialog med forældrene. 

Alle børns sprog og læsning – En strategi for sprog og literacy i Holbæk Kommune

Børn i Holbæk kommune skal udnytte deres potentiale mest muligt, uddanne sig og have mod på livet. For at opnå dette, støtter fagprofessionelle op om børn og unges sprog- og læseudvikling i samarbejde og dialog med forældrene. 

Børn, som i dag går i vores dagtilbud og skoler, møder tale- og skriftsproget gennem mange typer medier; computer, telefon, tv, iPad, bøger osv. Læsning har dermed ændret sig fra at være noget, der primært foregår gennem bøger, til at foregå i mange sammenhænge og i mange typer af medier. Børn skal kunne forstå, fortolke, skabe og bearbejde sprog og tekster i alle disse forskellige omgivelser. Begrebet læsning er dermed blevet kraftigt udvidet. Derfor kaldes det for literacy.

Børn i Holbæk kommune skal udnytte deres potentiale mest muligt, uddanne sig og have mod på livet. For at opnå dette, støtter fagprofessionelle op om børn og unges sprog- og læseudvikling i samarbejde og dialog med forældrene. Dette gøres gennem fokus på 4 udviklingsområder; systematik, faglighed, samarbejde og læringsmiljø, der danner grundlaget for arbejdet i både dagtilbud og skole. Dette kan læses om i Holbæk kommunes strategi, der dækker børn fra 0 – 18 år; Alle børns sprog og læsning – En strategi for sprog og literacy i Holbæk Kommune.

 

Læs strategien her

Senest opdateret 11-04-2024