Beredskabskommission

sirene

Beredskabskommissionen varetager forvaltningen af redningsberedskabet.

Redningsberedskabets opgave er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer. Derudover varetager beredskabskommissionen også opgaver om brandteknisk godkendelse og tilsyn af visse bygninger.

Den 1. januar 2016 er der etableret en fælleskommunal beredskabskommission for Vestsjælland Brandvæsen.

Fra Holbæk Kommune er der to medlemmer i den fælleskommunale beredskabskommission:

  • Borgmester Christina Krzyrosiak Hansen, (suppleant Ole Hansen)
  • Rasmus Brandstrup Larsen, (suppleant Solvej Pedersen)

 

Læs mere på Vestsjællands Brandvæsen hjemmeside.

Senest opdateret 20-04-2022