Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget består af repræsentanter for foreninger, korps, aftenskoler, råd og Kommunalbestyrelsen.

Folkeoplysningsudvalget understøtter frivillige initiativer, der styrker demokratiforståelse og aktivt medborgerskab. Gennem sit arbejde med at udvikle folkeoplysningsområdet har udvalget også indflydelse på den politiske dagsorden, ligesom udvalget har mulighed for at støtte nye initiativer og projekter økonomisk.

Udvalget er bredt sammensat for at sikre, at alles interesser bliver hørt. Den brede sammensætning giver udvalget en dyb forståelse for den folkeoplysende virksomhed. Derfor kan udvalget også selv identificere og støtte initiativer, der kan bidrage til at udvikle foreningsarbejdet.

Folkeoplysningsudvalgets konkrete opgaver er følgende:

 • indgå i dialog om foreningernes rammevilkår både hvad angår økonomi og faciliteter
 • udarbejde en strategi- og handlingsplan
 • inddragelse i udarbejdelse af kommunens folkeoplysningspolitik
 • høringspart vedrørende budget for området
 • evaluering af regnskabet for området
 • høringspart vedrørende regler for tilskud til folkeoplysning
 • høringspart vedrørende Administrationsgrundlag for Kultur og Fritid
 • medinddragelse i forbindelse med projekter for området
 • være inspirator for nytænkning og udvikling inden for området
 • fordeling af udvalgte puljer, jfr. Administrationsgrundlag for Kultur og Fritid

Udvalget er sammensat af repræsentanter for de foreninger, som allerede får tilskud eller lokaler under Folkeoplysningsloven og de, som i øvrigt lever op til kriterierne for tilskud. Medlemmerne er valgt for perioden den 1. januar 2022 til den 31. december 2025 og fremgår af denne liste.

Idrætsforeningerne

 • Anders Bo Hansen (Tuse IF Fodbold)
 • Ruth Solvang (Motion for livet - Svinninge)
 • Steen Ulrik Hansen (Holbæk Senior Motion)

Aftenskolerne

 • Dorte Mogensen (AOF Holbæk)
 • Kaj Ove Jørgensen (LOF Holbæk-Lejre)

Uniformerede korps

 • Lasse Larsen (FDF Holbæk)

Andre folkeoplysende foreninger

 • Kim Lind Larsen (Mænds Mødesteder)

Frivillige foreninger

 • Vakant
 • Vakant

Kommunalbestyrelsen

 • Emrah Tuncer (B)
 • Susanne Utoft (A)

Handicaprådet

 • Morten Løvschall

Integrationsrådet

 • Kathrine Kjærgaard

Seniorrådet

 • Lis Hævdholm

Folkeoplysningsudvalget holder møder i 2024 på disse datoer:

 • Onsdag den 17. januar
 • Tirsdag den 27. februar
 • Tirsdag den 9. april AFLYST
 • Tirsdag den 11. juni
 • Tirsdag den 27. august
 • Torsdag den 14. november
 • Tirsdage den 10. december

 

Dagsordener og referater

Rapporterne beskriver Folkeoplysningsudvalgets opgaver og de forskellige tilskudsordninger inden for folkeoplysningens områder.

Senest opdateret 07-11-2023