Handicaprådet

Holbæk Kommunes Handicapråd består af 10 medlemmer.
Fem repræsentanter efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer (DH Holbæk) samt fem repræsentanter fra kommunalbestyrelsen.

Handicaprådet rådgiver kommunalbestyrelsen, og kommunalbestyrelsen hører handicaprådet vedrørende initiativer, som har betydning for mennesker med handicap. Herudover kan Handicaprådet beskæftige sig med alle øvrige spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap - dog ikke personsager.

Se dagsordener og referater

Senest opdateret 11-03-2024