Holbæk Ungdomsråd

I Holbæk Kommune er det vigtigt, at alle unge bliver inddraget i lokaldemokratiet. Derfor har kommunen et ungdomsråd.

Ungdomsrådets formål er at bidrage til, at…

  • Alle unge har en stemme i den offentlige debat og bliver inddraget i demokratiske processer og politiske spørgsmål ved, at rådet er talerør for de unge i kommunen.
  • Alle unge bliver en del af fællesskaber, der fremmer medborgerskab, både kulturelt og politisk.
  • Alle unge fuldfører en kompetencegivende uddannelse.
  • Unge med fysiske, psykiske og/eller sociale problemer får den hjælp, som de har brug for.

Ungdomsrådet arbejder for dets formål ved at…

  • Lave projekter og aktiviteter, der involverer en bred skare af unge i Holbæk Kommune, med udgangspunkt i ungdomsrådets formål.
  • Skabe fysiske rammer, hvor unge har mulighed for at realisere deres idéer og indgå i fællesskaber på tværs af uddannelserne.
  • Indgå i dialog med kommunalpolitikere om unges erfaringer og forslag i forhold til rådets formål.

Alle unge mellem 14-25 år, som er bosiddende i Holbæk Kommune, kan deltage i ungdomsrådets arbejde.

Senest opdateret 07-11-2023