Godkendelser og tilsyn

I kommunen ønsker vi, at ældre borgere får god og velfungerende hjælp. Derfor sørger vi får, at enheder og leverandører bliver undersøgt

Information

Som ældre borger kan du frit vælge, hvem du ønsker, der skal hjælpe dig i hjemmet.

Vi ønsker i kommunen, at alle ældre borgere får god og velfungerende hjælp. Uanset hvad du vælger, søger vi for, at der bliver ført tilsyn.

Formålet med tilsynet er, at myndigheden kan sikre, at borgerne får den hjælp de er visiteret til, at hjælpen stemmer overens med borgerens behov, og udføres på en værdig, faglig og økonomisk forsvarlig måde med afsæt i Kommunens kvalitetsstandarder, demensstrategi og værdighedspolitik.

Det kommunale tilsyn i Holbæk Kommune omfatter

• Plejecentre
• Friplejeboliger
• Hjemmepleje
• Dagcentre

Det Kommunale tilsyn udføres af en tilsynskonsulent med sundhedsfaglig baggrund som er ansat i Myndighed i Holbæk Kommune.

Tilsynet foregår i dialog med borgere, pårørende og personale og med udgangspunkt i læring og udvikling.

Her kan du se en oversigt over tilsynsrapporter i Holbæk Kommune:

Senest opdateret 11-04-2024