Sagsbehandlingsfrister

For Borgerservice, Børn, Unge og Familier, det sociale område, ældreområdet, Jobcentret og Ydelsesservice er der en samlet oversigt over sagsbehandlingstider

Alle sager skal behandles så hurtigt som muligt. Når Holbæk Kommune modtager en ansøgning, skal borgeren som hovedregel have en kvittering inden for 5 arbejdsdage, med mindre der forinden er truffet en afgørelse. Det skal af kvitteringen fremgå, hvornår det kan forventes, at der træffes en afgørelse, og hvilken afdeling og medarbejder der behandler sagen.

Se sagsbehandlingsfristerne her

 

Senest opdateret 11-03-2024