Anbringelse

Dit barn kan blive anbragt uden for hjemmet, hvis barnets behov ikke opfyldes. Der findes forskellige muligheder. Vi laver en individuel vurdering med fokus på dit barn.

Information

Hvis dit barns behov ikke bliver opfyldt derhjemme, kan det være nødvendigt, at dit barn bliver anbragt uden for hjemmet.

Der kan være flere grunde til en anbringelse. Dit barn kan for eksempel have særlige behov, eller der kan være forhold i hjemmet, som ikke er hensigtsmæssige. 

Hvis dit barn skal anbringes, laver vi i kommunen en faglig vurdering. Ud fra vurderingen beslutter vi, hvilken løsning der er bedst for dit barn. Det kan være en døgnplejefamilie, netværksplejefamilie eller aflastningsfamilie.

 

Undersøgelse

Hvis dit barn skal anbringes uden for hjemmet, laver vi en plan for anbringelsen. Det sker i samarbejde med jer som forældre.

I planen beskriver vi:

  • Hvad formålet med anbringelsen er
  • Hvilke mål der skal arbejdes hen imod, mens barnet er anbragt

Det er dit barns individuelle behov, der er afgør, hvilket tilbud der vælges. Det sker ud fra en den faglige vurdering.

 

Anbringelsesgrundlag

Du kan læse nærmere om ovenstående i Holbæk Kommunes anbringelsesgrundlag.

Anbringelsesgrundlag for Holbæk Kommune

 

 

 

Senest opdateret 11-03-2024