Du kan indskrive dit barn i SFO via kommunens selvbetjeningsløsning.
Forældrebetaling opskriver og anviser børn til Cirkus Kæphøj.

SFO for kommende 0. klasser

Når dit barn er skoleindskrevet og skal gå i SFO (skole -fritidsordning), skal det indmeldes i SFO. Det forudsætter, at du som forælder foretager to handlinger:

  • Du skal udmelde dit barn fra det dagtilbud (privat/kommunalt), hvor det har plads. Udmeldelse skal ske senest en måned før SFO-start; dvs. senest ved udgangen af juni. På enkelte skoler starter SFO 1. maj (før-SFO). Her skal udmeldelse af dagtilbud ligeledes ske en måned før, det vil sige senest ved udgangen af marts. 

    Udmeld af dagtilbud
  • Du skal indmelde dit barn i SFO1 på den skole, hvor det er indskrevet. 

    Indmeld i SFO

Før-SFO

På enkelte skoler starter SFO 1. maj (før-SFO). Her skal udmeldelse af dagtilbud ligeledes ske en måned før, det vil sige senest ved udgangen af marts. Fra 1.maj betales der SFO-takst.

Takster og tilskud 2024

Fra SFO1 til SFO2

Når dit barn skal begynde i 4. klasse, overgår det til SFO 2 (4.-7.klasse), og der opkræves en lavere takst. 

Skolen sørger for, at dit barn overflyttes til SFO 2 pr. 1. august, og du behøver derfor ikke selv at gøre noget i den forbindelse.

Skal dit barn ikke længere gå i SFO, skal du selv sørge for udmeldingen senest ved udgangen af juni

Husk også at udmelde dit barn, hvis det for eksempel skifter skole (til udskoling) og ikke længere skal gå i SFO.

Udmeldelse af SFO

Udmeldelse kan ske til den 15. og inden udgangen af en måned, med en måneds varsel.

Tag kontakt til skolens administration, hvis du er i tvivl eller har brug for hjælp til ind- og udmeldelse.


Udmeld af SFO

Cirkus Kæphøj

Klubben er et tilbud for alle børn og unge mellem 10-16 år. Du kan læse mere om klubben på kaephoj.dk

Du kan booke plads i Cirkus Kæphøj, når dit barn er fyldt 9 år. Det kan du gøre ved at kontakte Forældrebetaling via kommunens hovednummer på 72 36 36 36.

Der betales særskilt takst.

Senest opdateret 07-11-2023