Ferier og lukkedage

Der orienteres om ferier, lukkedage og muligheden for fællespasning via Aula.

Lukkedage og fællespasning 

Dagtilbuddene i Holbæk Kommune har lukket i perioder, hvor børnefremmødet erfaringsmæssigt er lavere end 25%. Sammenlagt svarer det til, at der holdes lukket i gennemsnitligt 19 dage om året.

Der modtages børn i fællespasning fra dagpleje, børnehuse (vuggestue/børnehave) og SFO.

Perioder med lukkedage:

 • Mandag, tirsdag og onsdag inden påske.
 • Fredag efter Kr. Himmelfartsdag.
 • Grundlovsdag (ingen fællespasning).
 • Uge 29 og 30.
 • Juleaftensdag (ingen fællespasning).
 • Dagene mellem jul og nytår inklusive d. 31. december.

Tilbud om fællespasning på lukkedage

Dagtilbuddene i de fire områder tilbyder fællespasning på lukkedagene, på nær Grundlovsdag (5. juni) og juleaftensdag (24.december) i tidsrummet 6.00 til 17.00 (fredag til 16.45). Tidsrummene kan reduceres ved meget få tilmeldte børn. 

Fællespasning foregår i fire udvalgte børnehuse med geografisk spredning.

Børnehuse, der varetager fællespasningen i 2024:

 • Nr. Jernløse Børnehus (kun påske og uge 29+30). 
 • Børnehuset Solgården.
 • Børnehuset Tusenfryd.
 • Børnehuset Galaxen.
 • Børnehuset Ny Munkevænget.

Tilmelding og frister

Information om fællespasning annonceres ca. 6 uger før lukkeperioden via Aula. Fællespasning i sommerferien (uge 29 + 30) annonceres cirka 8-10 uger før. Tilmeldingen er åben i cirka 8 dage. Du vil få yderligere information omkring fællespasningen af børnehuset.

Akut behov for pasning

Skulle du være i den situation, at du uventet har brug for pasning efter tilmeldingsfristen, kan du kontakte lederen i dit barns dag-/fritidstilbud.

 

 

Senest opdateret 20-11-2023