Læs pjecen om frokostordning her

Frokost i dagtilbud - Information til forældrene

Frokostmåltid i daginstitutioner

Alle børn i daginstitutioner skal have tilbud om en kommunalt arrangeret frokostordning, som alternativ til madpakken. Frokostordningen betales af forældrene. Hvert andet år skal forældrene i det enkelte børnehus tage stilling til, om de ønsker at vælge frokostordningen fra. Det giver selvfølgelig anledning til en række overvejelser om, hvad der er bedst for dit barn og din familie. Er det madpakken I foretrækker eller er det frokostordningen? Du kender bedst selv din madpakke, så i denne pjece fokuserer vi på at fortælle om frokostordningen, for at gøre det lettere for dig at tage stilling.

Kommunens frokostordning

Børnenes frokost bliver enten leveret fra en ekstern leverandør eller produceret i dit barns børnehus.
Hvilken mad der serveres, vil blive nærmere beskrevet af børnehuset.

Kvalitetskrav

Udvalget for Børn og Skole har fastsat følgende kvalitetskrav for eksterne og interne leverandører af frokostmåltidet:

• Frokostmåltidets skal sammensættes, så det opfylder Fødevarestyrelsens anbefalinger vedrørende kostsammensætning m.v. for sund frokost i daginstitutioner. Information om anbefalingerne kan findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside www.altomkost.dk.

• Det skal være muligt at tage hensyn til børn, der af religiøse eller helbredsmæssige grunde ikke kan spise bestemte fødevarer.

• Der skal i produktionen tages hensyn til bæredygtighed, herunder Partnerskab for Grønne Offentlige Indkøbs kriterier for bæredygtige indkøb:

• Anvendelse af min. 60 % økologiske råvarer.

• Primært anvendelse af sæsonens frugt og grønt, og en bred variation af sorter.

• Anvendelse af lokale råvarer, hvor det er muligt.

• Minimering af madspild, hvor det er muligt.

• Reduceret brug af rødt kød, hvor det er muligt.

Hvad kan frokostordningen?

Blandt fordelene ved fælles frokostmåltider kan nævnes, at de kan:

• inspirere til at smage på nye ting.
• styrke fælles glæde og nysgerrighed.
• sætte fokus på forskellige madkulturer.
• udvikle dit barns sociale kompetencer.
• motivere til at spise mere varieret.
• give indsigt i madlavning, f.eks. ved at deltage, hvor det kan lade
sig gøre.

Hvad kan børnehuset selv bestemme?

Uanset om maden produceres i børnehuset eller bestilles hos en ekstern leverandør, er frokostordningen en ramme, hvor personalet i samarbejde med forældrerådene kan være med til at farve indholdet og udvikle en lokal løsning for børnehuset.

I kan for eksempel drøfte følgende:

• Hvordan kan frokostordningen indtænkes i læreplansarbejdet?
• Hvilke råvarer skal indgå?
• Hvordan skal ugens madplan se ud?
• Hvor ofte og hvordan skal børnene deltage i madlavningen?
• Hvilke dage er der behov for mad, der kan tages med på tur?
• Hvordan kan hensyn til religiøse og kulturelle forhold samt fødevareallergier bedst indpasses i det pædagogiske arbejde?

Tager frokostordningen tid fra mit barn?

Uanset om børnene får serveret medbragt mad eller mad fra frokostordningen, skal personalet bruge tid på at sætte maden frem, vaske op og rengøre køleskabe. Nogle af disse aktiviteter kan børnene deltage i. Børnehuse med frokostordning får en særlig tildeling, der skal dække det ekstraarbejde, der er forbundet med ordningen. Det drejer sig for eksempel om tid til forarbejdning af maden, egenkontrol og øget opvask. I forbindelse med fornyelse af frokostordningen, er denne tildeling forøget med min. to timer om ugen, fordi det har været brugernes vurdering, at den hidtidige tildeling var utilstrækkelig.

Hvad koster maden?

Prisen for frokostordningen er pr. 1. januar 2024 693 kr. månedligt. Forældrebetalingen skal dække alle kommunens udgifter til ordningen. Derfor kan den endelige takst først beregnes, når vi ved, hvor mange børnehuse, der benytter ordningen. Jo flere brugere, desto lavere takst. Muligheden for nedsættelse af forældrebetalingen i form af friplads og/ eller søskenderabat gælder også for frokostmåltidet. Det betyder, at der for første barn betales fuld pris for frokostordningen, men at der for de næste børn kun betales 50%.

Mulighed for fravalg

Frokostordningen fornys for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2024. Et flertal af forældrene til henholdsvis børn over og under tre år i et børnehus kan beslutte at fravælge ordningen. Der er én stemme pr. barn i børnehuset. Du skal aktivt tilkendegive det, hvis du ønsker at fravælge en frokostordning. Du vil få nærmere besked i børnehuset om, hvordan det vil foregå.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til frokostordningen eller fravalget, er du velkommen til at spørge i dit barns børnehus.

       

 

Senest opdateret 02-06-2024