Pædagogisk tilsyn i dagtilbud

I Holbæk Kommune har vi fokus på det gode børneliv.

Alle børn skal have de bedste muligheder for at trives, lære, udvikle sig og dannes i nære børnefællesskaber og nære voksenrelationer.

Børn i Holbæk skal opleve, at deres perspektiver og interesser inddrages og sætter konkrete spor i hverdagen blandt børn og voksne.

Det pædagogiske tilsyn har som formål at følge op på og videreudvikle kvaliteten i de pædagogiske læringsmiljøer.

Et udviklingsorienteret pædagogisk tilsyn

Det pædagogiske tilsyn består af et observationsbesøg i børnehuset/dagplejen og en efterfølgende dialog med inddragelse af ledelse, medarbejdere og forældrerepræsentant. Efter tilsynsdialogen udarbejdes der en tilsynsrapport med en kvalitetsvurdering og anbefalinger til den videre udvikling. Hvis det pædagogiske tilsyn fører til alvorlig bekymring, vil der bliver igangsat skærpet tilsyn, og udarbejdet en handleplan. Du kan læse mere om det pædagogiske tilsyn i Holbæk Kommunes Ramme for tilsyn her.

Tilsynsprocessen forløber således:

Tilsynsproces

Kvalitetsvurderingsredskab

I Holbæk Kommune anvender vi det forskningsbaserede redskab KIDS (Kvalitet i Dagtilbud) til vurdering af kvalitet i læringsmiljøerne i børnehuse og dagpleje.
Redskabet er valgt med henblik på at sikre størst mulig uvildighed i kvalitetsvurderingen.
Formålet med redskabet er at udpege områder hvor den pædagogiske kvalitet kan styrkes og videreudvikles til gavn for børnene. 

KIDS baseres på tydelige og uvildige kriterier for vurdering af pædagogisk kvalitet, indenfor følgende områder: 

  • De fysiske omgivelser inde og ude. 
  • Relationer 
  • Leg og aktivitet 

Den højest mulige score på skalaen (Høj kvalitet) er et kvalitetsmål der pejles mod, men som kun sjældent kan opnås på tværs af et børnehus og hen over en hel dag.   

Hvor ofte fører vi pædagogisk tilsyn?

I Holbæk Kommune prioriteres de anmeldte pædagogiske tilsyn med henblik på at sikre involverende og kvalitetsudviklende processer.

Anmeldt pædagogisk tilsyn med KIDS:
Der gennemføres anmeldt pædagogisk tilsyn hvert andet år og der ud over efter behov.

Uanmeldt tilsyn:
Løbende (Minimum 4 gange årligt og løbende efter behov)

Se tilsynsrapporter 

Ramme for pædagogisk tilsyn i Holbæk Kommune

 

Senest opdateret 30-06-2023