Ferier og lukkedage

Tilbud om fællespasning på lukkedage og elektronisk tilmelding bliver for skolebørn annonceret via AULA.

Lukkedage i skolefritidsordninger

SFO i Holbæk Kommune har lukket i perioder, hvor børnefremmødet erfaringsmæssigt er lavere end 25 %. Sammenlagt svarer det til, at der holdes lukket i gennemsnitligt 19 dage om året.

Perioder med lukkedage:

  • Mandag, tirsdag og onsdag inden påske.
  • Fredag efter Kr. Himmelfartsdag.
  • Grundlovsdag (ingen fællespasning).
  • Uge 29 og 30.
  • Juleaftensdag (ingen fællespasning).
  • Dagene mellem jul og nytår (inkl. d. 31. december).

Tilbud om fællespasning på lukkedage

Der tilbydes fællespasning på lukkedage på nær Grundlovsdag (5. juni) og juleaftensdag (24.december).

Muligheden for fællespasning annonceres 6-8 uger før lukke-periodens/dagens start via Aula. Fællespasning i sommerferien (uge 29 + 30) annonceres cirka 12 uger før.

Skolernes ferier og fridage

Det er kommunalbestyrelsen, der beslutter hvornår elevernes ferie og fridage bliver placeret. Skolebestyrelsen på den enkelte skole kan vælge at omplacere enkelte dage, og skolebestyrelsen kan vælge at placere vinterferien i uge 6 eller uge 8 i stedet for uge 7.

I de angivne ferieperioder er start- og slutdatoer inklusive. Når der er tale om mere end en enkelt ferie-/fridag/helligdag i forbindelse med weekender er lørdage og søndage inkluderet.

2023/2024

Ferie/fridage  Datoer
Efterårsferie 14. - 22. oktober (uge 42)
Juleferie*  21. december - 3. januar*
Vinterferie  10. - 18. februar (uge 7)
Påskeferie  23. marts - 1. april
Kr. Himmelfartsferie 9. - 12. maj 
Pinseferie 18. - 20. maj
Grundlovsdag 5. juni
Sommerferie 29. juni - 7. august (første skoledag i skoleåret 24/25 er torsdag d. 8. august 24' ).

*Som erstatning for St. Bededag forlænges juleferien i skoleåret 23/24 tom. 3. januar 2024. Det vil sige at første skoledag efter juleferien bliver torsdag d. 4. januar 2024.

2024/2025

Ferie/fridage  Datoer
Efterårsferie 12. - 20. oktober 2024 (uge 42)
Juleferie  20. december*- 5. januar 2025
Vinterferie  8. - 16. februar (uge 7)
Påskeferie  12. april - 21. april
Kr. Himmelfartsferie* 29. maj - 1. juni
Grundlovsdag 5. juni + 6. juni (fredag) som ekstra fridag ifbm. grundlovsdag
Pinseferie 7. - 9. juni
Sommerferie 28. juni - 10. august (første skoledag i skoleåret 25/26 er mandag d.11. august).

*Som erstatning for St. Bededag forlænges Juleferien i skoleåret 24/25 med en dag, så juleferien begynder fra og med fredag d. 20. december 2024. 

 

2025/2026

Ferie/fridage  Datoer
Efterårsferie 11. - 19. oktober 2025 (uge 42)
Juleferie  20. december - 4. januar 2026
Vinterferie  7. - 15. februar (uge 7)
Påskeferie  28. marts - 6. april
Kr. Himmelfartsferie 14. maj - 17. maj
Pinseferie  23. maj - 25. maj 
Grundlovsdag 5. juni 
Sommerferie 27. juni - XX. august (første skoledag i skoleåret 26/27 annonceres i februar året før).

 

Senest opdateret 18-01-2024