Kulturrygsæk

Hvad er en kulturrygsæk?

Kulturrygsæk er en række læringsforløb, der sikrer, at folkeskoleelever i Holbæk Kommune opnår inspirerende møder med kunst og kultur, som bidrager til at udvikle en kulturel ballast.

Mødet med kunsten og kulturen har værdi i sig selv, fordi et kunstnerisk møde sætter spor og skaber betydning for den enkelte elev. Gennem Kulturrygsækforløbene møder eleverne kunstens og kulturens sprog. De erfarer verden med deres krop og sanser, og opnår mulighed for at undres, overraskes og begejstres. Kulturrygsækforløbene understøtter også de skabende processer, der giver eleverne mulighed for selv at udtrykke sig, som motiverer, engagerer og befordrer elevernes egen kreativitet. 

Kulturrygsækforløbene udvikles løbende i et tæt, tværfagligt samarbejde mellem de lokale kulturinstitutioner og skoler. Forløbene understøtter alle folkeskolens formål samt en række fag og faglige mål som folkeskolerne er forpligtet til at arbejde med. Det tværprofessionelle samarbejde og de eksterne læringsmiljøer bidrager til at skabe andre måder at arbejde med fagene på, der både understøtter elevernes læring, dannelse og uddannelse.

Kulturrygsækforløbende tager afsæt i: 

 • at sikre børns møde med kunst og kultur 
 • at styrke elevernes læring og dannelse
 • at udvikle sammenhængende læringsforløb med fokus på før, under og efter bearbejdning 
 • at udvikle og styrke det tværprofessionelle samarbejde mellem kulturinstitutioner og skoler

Politisk initiativ

Kulturrygsækken i Holbæk Kommune er et politisk initiativ mellem Udvalget for Kultur & Fritid samt Udvalget for Børn & Skole. Den politiske ambition er, at alle børn og unge i Kommunens folkeskoler hvert år opnår minimum ét kulturelt møde.

Kulturrygsækken startede op i august 2020 og udvikles løbende med det formål at give alle børn og unge oplevelser med kunst og kultur.

Børnekultur

I Holbæk Kommune vil vi børnekulturen, fordi den bidrager til børns dannelse, og fordi vi ved, at en levende børnekultur er med til at: 

 • stimulere børns fantasi 
 • udvikle børns kreativitet 
 • understøtte børns faglige læring 
 • øge børns forståelse for det samfund, de lever i
 • skabe relationer mellem børn 
 • udvikle børns kritiske sans  


Børns møde med kunst og kultur sikres gennem flere forskellige tiltag som fx. Kulturrygsækken, Børneteaterordningen, Skolekoncertordningen, KulturCrew og Skolen i virkeligheden. 

Åben skole

Holbæk Kommune er med i fællesskabet Skolen i Virkeligheden, hvor frivillige, kulturinstitutioner, foreninger og virksomheder kan tilbyde skoleelever eksterne læringsrum, hvor eleverne får mulighed for at lære på anderledes og mere virkelighedsnære måder.

Se mulighederne her

 

Få overblik og læs mere om rygsækforløbene her:

 Kulturrygsækforløbet sætter fokus på sammenspil som ramme for fællesskab, og tager udgangspunkt i følgende seks bærende elementer: aktiv lytning, bevægelse, sprog, improvisatorisk skaben, sammenspil og instrumentpræsentation. Gennem forløbet vil eleverne på forskellig vis komme til at arbejde med elementerne. Forløbet byder desuden på et møde med unge musikalske talenter fra det lokale talentmiljø i Holbæk. 

Forløbet skal blandt andet medvirke til at øge elevernes forståelse af sig selv som en del af et fællesskab, og gøre dem nysgerrige på at være musikudøver.

Kulturrygsækforløbet består af: 

 • En workshop for lærere med små greb til egen praksis
 • Et fælles forberedende møde mellem undervisere fra folkeskolen og musiklæreren fra Holbæk Kulturskole.
 • Et musikforløb for elever i 3. klasse - Forløbet foregår på egen skole og strækker sig over tre uger á tre timers varighed pr. uge. 
 • Et møde med talentmiljøet inkl. en musikalsk aktivitet med vægt på sammenspil, rytmik og dans.

Forløbet understøtter folkeskolens formål og de faglige mål i faget Musik. 

Læs mere om Holbæk Kulturskole her - https://xn--holbkkulturskole-xob.dk/

Kulturrygsækforløbet sætter fokus på rumudforskning og Andreas Mogensens mission på Den Internationale Rumstation 2023.

Eleverne vil få erfaring med observationer, lys, linser og teleskoper, ligesom de bliver en del af en række astronautøvelser, og vil til sidst blive taget med helt ud til stjernerne i Observatoriets eget planetarie. Hvis vejrforholdene tillader det, observeres solen gennem et solteleskop.

Målet med forløbet er at give eleverne en håndgribelig, meningsfuld og sjov oplevelse, der kan øge lysten til læring inden for naturfagene, og som bringer dem tættere på både udforskning af rummet og deres lokalområde. 

Kulturrygsækforløbet består af: 

 • En workshop for lærere hvor forløbet introduceres og dele af forløbet afprøves på Observatoriet
 • Et sammenhængende læringsforløb - Før, under og efter besøget 
 • 3½ timers undervisningsforløb for 4. klasse på Observatoriet
 • Mulighed for, at klassen på egen hånd, går Observatoriets planetsti med tilhørende arbejdsark. 

Forløbet understøtter folkeskolens formål og de faglige mål i faget Natur og teknologi. 

Læs mere om Observatoriet her - https://observatoriet.dk/

Kulturrygsækforløbet sætter fokus på håndværksfagene, dets traditioner og udvikling fra andelstiden og frem til i dag. Det er et praksisfagligtforløb, der består af en veksling mellem undervisning på egen skole og værkstedsdage på hhv. Oplevelsescenter Nyvang og Nordvestsjællands Erhvervsuddannelse.

Gennem forløbet vil eleverne prøve kræfter med smedehåndværket. Først i den gamle smedje i Oplevelsescenter Nyvang, hvor der arbejdes med åben ild og ambolt, og så i et moderne smedeværksted med svejserobot, 3D-printer og computerstyret fræser på EUC Nordvestsjælland.  Ved at lade eleverne se og mærke smedehåndværket med egne hænder og krop i autentiske værksteder, vil forløbet bidrage til at vække elevernes nysgerrighed på håndværksfagene.

Forløbet tager udgangspunkt i produktionen af en vindmølle. 

Kulturrygsækforløbet består af:

 • Workshop for lærere, hvor forløbet introduceres og dele af forløbet afprøves på Oplevelsescenter Nyvang.
 • 5 timers undervisningsforløb for 5.klasse på Oplevelsescenter Nyvang
 • 5 timers undervisningsforløb for 5. klasse på EUC Nordvestsjælland
 • Et sammenhængende læringsforløb af 6 ugers varighed, hvoraf 8-12 lektioners af forløbet foregår på egen skolen med egen lærer før og efter de to besøg 

Forløbet understøtter folkeskolens formål og de faglige mål i faget Håndværk og design. Der er mulighed for at arbejde tværfagligt med forløbet, således at faget Natur og teknologi også inddrages.  

Læs mere om Oplevelsescenter Nyvang her - https://www.oplevelsescenternyvang.dk/

Kulturrygsækforløbet på Kystliv giver læreren mulighed for at vælge mellem tre forskellige forløb - Barkede næver, Fisker og bådebygger, Båden og vinden. 

Fælles for de tre forløb er, at de giver eleverne mulighed for at undersøge den lokale maritime kulturhistorie. Gennem praktisk og teoretisk arbejde i bådebyggeriet stifter eleverne bekendtskab med de lokale fiskejoller, og alt hvad eleverne producerer i værkstedet anvendes på jollerne. 

Gennem forløbet opnår eleverne mulighed for at få viden og kendskab til bl.a. vindens betydning for sejlads, fjorden som spisekammer, bæredygtig brug af naturen samt lokalt fiskeri gennem 150 år. 

Kulturrygsækforløbet består af: 

 • Workshop for lærere hvor forløbet introduceres på Kystliv
 • Indledende forløbsdel ved egen lærer med udgangspunkt i intro kasser
 • 5 timers undervisningsforløb for 6.klasse på Kystliv med udgangspunkt i ét af tre forløb:
  • Barkede næver 
  • Fisker og bådebygger 
  • Båden og vinden
 • Opfølgende forløbsdel ved egen lærer med udgangspunkt i inspirationsmaterialet 

Forløbene understøtter alle folkeskolens formål samt forskellige fag som Natur og teknologi, Håndværk og design, Matematik afhængigt af valgt forløb.

Læs mere om Kystliv her - https://kystliv.dk/

Kulturrygsækforløbet er bygget op omkring mødet med en teaterforestilling. 

Eleverne skal sammen have en oplevelse, hvor de for en stund lukker resten af omverdenen ude og i fællesskab glider ind i forestillingens verden. Eleverne skal opleve “lige-her-og-nu-kunst”. Kunst som kun er synlig når de er til stede under forestillingen. Forestillingen kan ikke sættes på pause eller spoles tilbage, og når forestillingen slutter, eksisterer den kun i hukommelsen. 

Ud over mødet med teaterforestillingen, skal eleverne også selv på egen krop afprøve drama som en udtryksform. Eleverne vil også bearbejde forestillingen gennem en række danskfaglige greb. Eleverne får gennem forløbet mulighed for at udvikle deres forståelse og brug af det dramatiske udtryk, som en mulighed for at indleve sig i andre mennesker, situationer og miljøer.

I skoleåret 23/24 skal 8.klasse eleverne opleve forestillingen UNDER MÆLKEVEJEN, der er en forestilling til unge om at turde leve drømmene ud. Også de drømme, man skal finde mod til at stå ved. Udover at handle om de unges drømme, tager forestillingen også fat på emner som angst, selvskade, klimakrise, ensomhed, sammenhold, livets skrøbelighed og søgen efter fællesskab.

Kulturrygsækforløbet består af: 

 • Workshop for lærere hvor forløb inkl. dramaøvelser introduceres og afprøves ved kunstnerisk direktør på Sjællands Teater FAIR PLAY
 • Forberedende forløb ved egen lærer med udgangspunkt i det tilhørende undervisningsmateriale
 • Dramaworkshops på skolen, hvor eleverne bl.a. arbejder med samarbejdsbaserede teaterøvelser, teatrets virkemidler, og elevernes egne kropslige udtryk ved dramapædagogisk underviser.
 • Forestillingen UNDER MÆLKEVEJEN på dramaworkshopdagen.
 • Opfølgende forløb ved egen lærer med udgangspunkt i det tilhørende undervisningsmateriale

 Læs mere om Sjællands Teater - FAIR PLAY her - https://www.fairplay.dk