Ordblindhed

Alle børns læring tages alvorligt – ikke mindst elever med læse-/skrivevanskeligheder.

Sprog og læseudvikling

Børn, som i dag går i vores dagtilbud og skoler, møder tale- og skriftsproget gennem mange typer medier; computer, telefon, tv, iPad, bøger osv. Læsning har dermed ændret sig fra at være noget, der primært foregår gennem bøger, til at foregå i mange sammenhænge og i mange typer af medier. Børn skal kunne forstå, fortolke, skabe og bearbejde sprog og tekster i alle disse forskellige omgivelser. Begrebet læsning er dermed blevet kraftigt udvidet. Derfor kaldes det for literacy.

Børn i Holbæk kommune skal udnytte deres potentiale mest muligt, uddanne sig og have mod på livet. For at opnå dette, støtter fagprofessionelle op om børn og unges sprog- og læseudvikling i samarbejde og dialog med forældrene. Dette gøres gennem fokus på 4 udviklingsområder; systematik, faglighed, samarbejde og læringsmiljø, der danner grundlaget for arbejdet i både dagtilbud og skole. Læs mere i Holbæk kommunes strategi, der dækker børn fra 0 – 18 år  "Alle børns sprog og læsning – En strategi for sprog og literacy i Holbæk Kommune".

Mistanke om ordblindhed

Er du usikker på, om dit barn er ordblind? Så tag fat i dit barns kontaktlærer for en nærmere dialog. For ordblindhed handler nemlig ikke om intelligens og det behøver ikke betyde færre muligheder i livet. Men det kræver en ekstra indsats både af den ordblinde og af alle de voksne omkring.

I dokumentet "Indsatser for ordblinde i Holbæk Kommune", kan forældre læse om afdækning, indsats og forældresamarbejde, samt hvad vejen er fra bekymring til afklaring.
I kan også læse mere i dokumentet "Ordblinde – Forslag til viden".

Lærere og pædagoger kan få viden fra "Beskrivelse af Holbæk Kommunes indsats for ordblinde – vejledning og inspiration til skolerne".

Støttemuligheder på ungdomsuddannelserne

Læs mere om mulighederne her i brochuren.

Her i en printvenlig udgave.

Senest opdateret 12-12-2022