SFO og Cirkus Kæphøj

Skolefritidsordningerne i Holbæk Kommune er et pædagogisk tilbud, der giver dit barn trivsel, udvikling og aktivitet mellem skole og hjem.

Holbæk Kommune har SFO'er på alle skolerne. De fungerer som vigtige bindeled mellem skole og hjem for rigtig mange børn.

Når dit barn er i SFO, skal det først og fremmest være et trygt og sjovt sted at være. Men trods de afslappede forhold arbejdes der målrettet med:

 • Personlig og social udvikling
 • Sprog
 • Sundhed, krop og bevægelse
 • Faglig understøttelse og fordybelse

SFO'erne i Holbæk Kommune giver dit barn mulighed for at udvikle sig i trygge rammer omgivet af gode kammerater og dedikerede voksne.

Fakta om SFO'er i Holbæk Kommune

 • Pasningsgaranti fra 0. - 7. klasse, både før og efter skoledagen
 • Dit barn skal tilbydes SFO plads på den afdeling det går på
 • Tilbud om lektiehjælp i SFO'en (der er ikke tilknyttet lærere til lektiehjælpen. Niveauet svarer til den lektiehjælp, barnet modtager i hjemmet)
 • 19 lukkedage om året 

Her kan du indskrive dit barn i SFO

Cirkus Kæphøj

Cirkus Kæphøj er et pædagogisk alternativ til SFO´erne i Holbæk. Vi er et bredt favnende fritidstilbud med tid og plads til fællesskab, fordybelse, aktivitet og trivsel.

Cirkus Kæphøj er et pasningstilbud for børn og unge i alderen 10 – 16 år, på tværs af alle skoleområder i Holbæk.

Foruden at være en unik fritidsklub hvor det er hyggeligt og rart at være, er Cirkus Kæphøj også et velfungerende børnecirkus med ambitioner og spektakulære forestillinger.

Cirkus Kæphøj har trods sin særlige profil fokus på nogle grundlæggende værdier som er:

 • Styrkelse af den sociale kapital gennem fællesskab og ansvarlighed
 • Personlig udvikling
 • Trivsel
 • Aktiv udfoldelse

Der kræves ingen forkundskaber eller specielle talenter for at gå i Cirkus Kæphøj. Der tages udgangspunkt i det enkelte barn/unges evner, lyster og muligheder. 

Fakta om Cirkus Kæphøj

 • Fritidstilbud til børn og unge fra ca. 4. – 9. klasse
 • 4 fastansatte og ca. 54 indmeldte
 • Foruden almindelig klubaktivitet bruges en stor del af året på at opøve en cirkusforestilling, som vises på egen cirkusplads i juni, samt i større og mindre grad rundt diverse steder inden- og udenlands.
 • Lukket 3 uger i juli (juli er betalingsfri) 
Senest opdateret 23-05-2023