Skolekørsel

Du kan få kørsel til dit barn, når barnet går på distriktsskolen eller er henvist til specialundervisningstilbud

Kørsel mellem hjemmet og skolen

Du kan få bevilliget kørsel til dit barn, hvis skolevejen er for lang eller trafikfarlig, eller hvis dit barn har en sygdom, funktionsnedsættelse, handicap eller er midlertidige invalid.
Folkeskoleloven beskriver, at dit barn har ret til kørsel til skole i tilfælde af:

Afstandskriterie
Skolevejen er over 2,5 km for elever på 0. til 3. klassetrin
Skolevejen er over 6,0 km for elever på 4. til 6. klassetrin
Skolevejen er over 7,0 km for elever på 7. til 9. klassetrin
Skolevejen er over 9,0 km for elever på 10. klassetrin

Trafikfarlig skolevej
Skal dit barn ad en vej, der er klassificeret som "farlig skolevej", kan du afhængig af årstid og barnets alder, modtage kørsel til dit barn uanset afstanden til skolen.

På nedenstående kort, kan du taste barnets bopælsadresse ind, for at se om der er tale om trafikfarlig skolevej.

Sygdom og invaliditet
Kommunen skal sørge for befordring af elever, der på grund af sygdom eller invaliditet kun er i stand til at følge undervisningen i folkeskolen, hvis eleven befordres til og fra skole. 

Hvis dit barn skal have kørsel efter ovenstående kriterier

Du skal kontakte dit barns distriktsskole ved ansøgning og spørgsmål om skolekørsel. 
Det er den enkelte distriktsskole der tager stilling til hvilken type af befordring dit barn kan få bevilliget. 
Du kan læse mere kommunens overordnede bevillingsprincipper for kørsel herunder.

Kriterier for befordring på almenområdet i folkeskolen

Kriterier for befordring til specialundervisning  

 

Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen

Dit barn kan ikke få bevilget kørsel, hvis:

  • Dit barn går på en skole udenfor skoledistriktet f.eks. privatskole eller en folkeskole du selv har valgt
  • Dit barn har behov for kørsel, som ikke kan bevilliges efter folkeskoleloven §26

Se stort kort med farlige skoleveje, folkeskoler og skoleområder - åbnes i et nyt vindue 

Signaturforklaringen får du ved at klikke på en vej eller på dobbeltpilene i øverste venstre hjørne på kortet. Kortet er gældende fra 1. august 2021.

Veje vist med lilla gælder for 0. – 6. klasse hele året – 7. til 10. klasse fra 1. skoledag efter efterårsferien til den 28. februar.

Veje vist med blå gælder for alle årgange hele året ved krydsning i niveau.

 

Senest opdateret 21-09-2023