Strategier og mål

Bliv klogere på centrale rammer og retningslinjer for arbejdet i Holbæk Kommunes dagtilbud og skoler. Strategi for Fremtidens dagtilbud' og 'Holbæk Danner Skole' er den faglige udmøntning af Holbæk Kommunes Børne- og Ungepolitik. Styrelsesvedtægterne danner rammen og retningslinjerne for arbejdet på skole og dagtilbudsområdet.

Styrelsesvedtægter

Styrelsesvedtægten for dagtilbud er ved at blive konsekvensrettet på grund af den nye områdestruktur, hvor antallet af dagtilbudsområder er ændret fra 4 til 3.

Læs mere om områdestrukturen og den politiske beslutning

Styrelsesvedtægt for dagtilbud

Styrelsesvedtægt for skolerne

 Her kan du læse et inspirationsmateriale, som beskriver hvordan Holbæk Kommune vil arbejde med udvalgte indsatser, der kan være med til at styrke sammenhængen mellem dagtilbud og skole.

Sammenhæng mellem dagtilbud og skole

Strategi for Fremtidens Dagtilbud og Holbæk Danner Skole tager afsæt i kommunens Børne- og Ungepolitik.

Børne- og Ungepolitikken for Holbæk Kommune 

Strategi for Fremtidens Dagtilbud 

Strategi for Femtidens Dagtilbud er blevet til i samarbejde mellem ledere og medarbejdere på dagtilbudsområdet og i tæt samarbejde med fagpersoner, borgere og forældre. Strategien følges årligt op af en handleplan. I handleplanen prioriteres de indsatser, der skal fokuseres på i den pågældende periode.

Læs strategi for Fremtidens Dagtilbud

Holbæk Danner Skole

"Holbæk Danner Skole" er overskriften på Holbæk Kommunes indsatser på skoleområdet. Det er en sammensmeltning af folkeskolereformen, kommunes Børne- og Ungepolitik samt projektet "Fremtidens Folkeskole". Strategien udstikker de områder, hvor vi i de kommende år skal gennemføre en fælles og fokuseret indsats, der får flere igennem uddannelsessystemet i Holbæk Kommune. Strategien er en fælles ramme om de initiativer, der skal udvikles på den enkelte skole i overensstemmelse med de særlige udfordringer og styrker, der er til stede.

Læs Holbæk Danner Skoles strategi

 

Senest opdateret 29-09-2023