Specialbørnehaven Spiretårnet

Spiretårnet er et tilbud til børn på 0-6 år. Her er der børn med multible handicaps og udviklingsforstyrrelser. Der er også børn uden diagnoser, som ikke trives i andre dagtilbud.

Information

Spiretårnet er en både en vuggestue og børnehave. Her er der nemlig børn på 0-6 år.

Hos os har børnene udviklingsforstyrrelser og multiple fysiske og psykiske handicap. Vi har også sansesarte børn og børn uden diagnoser, der af forskellige grunde ikke trives i andre institutioner.

Værdier

Vi har fokus på dit barn som et unikt og ligeværdigt individ, og vi har respekt for dit barns behov og følelser. Vi arbejder med barnets individuelle udviklingspotentiale, og som forældre er i eksperter. Derfor laver vi planer i samarbejde med jer.

Vi vil gerne motivere dit barns lyst og evne til at kommunikere, og vi vil gerne stimulere nysgerrigheden. Vi vil også gerne styrke dit barns motorik og støtte sociale omgangsformer.

Spiretårnet er en del af Børnespecialcenteret, og du kan læse mere om Spiretårnet her.

Senest opdateret 18-04-2024