Private tilbud

Der er private dagbehandlingstilbud i Holbæk Kommune. Her er der en oversigt over tilbuddene.

Information

Der er flere private behandlingstilbud i kommunen.

Tilbuddene er for børn og unge. Det kan være, de mistrives, er psykisk sårbare eller sociale vanskeligheder. De forskellige private tilbud er:

 

Behandlingsstederne Søbæk www.soebaek.dk

ConCura www.concura.dk

Engvang- den grønne skole www.engvangskole.dk

Heldagsskolen Pilelygaard www.pilelygaard.dk

Hjembækskolen www.hjembaekskolen.dk

Jyderup Private Heldagsskole www.jphel.dk

Lykkegard www.lykkegard.dk

Opholdsstedet Skovly www.opholdsstedet-skovly.dk

Skole- og behandlingshjemmet Orø Strand www.oroestrand.dk

Tilsyn

Der bliver ført tilsyn med de private tilbud.

Her kan du læse tilsynsrapporterne for undervisning på dagbehandlingstilbuddenes interne skoler.

Senest opdateret 07-11-2023