Få hjælp og støtte til forsørgelse

Uddannelseshjælp, kontanthjælp på ungesats eller engangshjælp kan du søge om, hvis du er mellem 15 og 30 år.

Uddannelseshjælp

Hvis du er under 30 år og har du ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse, tager kommunen udgangspunkt i, om du kan gå i gang med en uddannelse, eller om du har brug for en særlig indsats, inden du begynder på den.

Uddannelseshjælp

Kontanthjælp på ungesats

Er du under 30 år med en uddannelse, og kan du ikke forsørge dig selv, kan du søge om kontanthjælp.

Kontanthjælp på ungesats

Engangshjælp

Engangshjælp er til dig, som er bevilget integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp, men ikke kan forsørge dig selv og din familie, indtil du får udbetalt integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp første gang.

Enkeltydelser

Senest opdateret 13-03-2024