Forsørgelse mellem to uddannelser

Studerende og uddannelsessøgendes mulighed for forsørgelse. Som hovedregel er du som studerende og uddannelsessøgende ikke berettiget til at modtage uddannelseshjælp eller kontanthjælp i ferieperioden mellem to uddannelser - heller ikke i sommerferien.

Hvornår betragtes du som studerende?

Du er studerende/uddannelsessøgende, når du:

  • har afsluttet en grunduddannelse (fx handelsskole eller teknisk skole) og har en læreplads.
  • har afsluttet en grunduddannelse (fx handelsskole eller teknisk skole) og har mulighed for at kunne begynde i skolepraktik indenfor 2-3 måneder, hvis det ikke er lykkes dig at finde en læreplads forinden.
  • var studerende før sommerferien og fortsætter dit studium efter sommerferien.
  • var studerende på en adgangsgivende uddannelse (fx gymnasium) og søger om optagelse på en videregående uddannelse med start efter en kortere periode (ca. 2 måneder). Dette gælder også, selvom du endnu ikke har fået besked om, at du er optaget på den videregående uddannelse.
  • har orlov fra din uddannelse

Særlige regler for dig, der er enlig forsørger under 30 år

Hvis du er under 30 år, og i gang med en uddannelse og er enlig forsørger har du mulighed for at søge om et behovsbestemt tillæg (enkeltydelse) i perioden mellem en uddannelses grund- og hovedforløb eller mellem to uddannelser. Det er en betingelse, at du ikke har mulighed for at få uddannelsesstøtte efter SU-loven.

Har du spørgsmål?

Så kontakt Ungeindsatsen:

  • Ring på telefonnummer 72 36 36 36 mandag til fredag i tidsrummet kl. 8.00 - 13.00
  • Du kan også sende en mail til os via borger.dk

 

Senest opdateret 13-03-2024