Om uddannelsesvejledningen

Uddannelsesvejledningen tilbyder uddannelses- og erhvervsvejledning til dig som ung.

Går du i grundskolens 7. - 10. klasse sidder vi klar til at vejlede dig om ungdomsuddannelse og job. Vi vejleder også dig der er mellem 15 - 24 år og som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse eller ikke er i gang med uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet. 

Det er vores opgave at sikre, at du efter afsluttet 9. eller 10. klasse har en aktuel uddannelsesplan og påbegynder en aktivitet eller en ungdomsuddannelse, det er realistisk at du får gennemført. 

Vejledning af unge 15 - 17 årige
Er du mellem 15 og 17 år sker vejledningen i forbindelse med den løbende revision af din uddannelsesplan og under hensyn til, at du i denne aldersgruppe har pligt til at være i uddannelse eller beskæftigelse, der sigter mod senere uddannelse.

Vejledning af unge 18 - 24 årige
Er du mellem 18-24 årige tilrettelægges og prioriteres vejledningen, så den opsøgende og opfølgende indsats især rettes mod dig der skønnes at have behov for særlig vejledningsindsats – herunder især dig, der ikke har afsluttet eller ikke er i gang med en ungdomsuddannelse. Vi tilbyder vejledningen løbende, indtil du er fyldt 25 år eller er kommet i en ordinær uddannelse eller følger en uddannelsesplan, der fører til ordinær uddannelse.

Uddannelsesplanlægningen omfatter:

•  Udarbejdelse af uddannelsesplan
•  Deltagelse i vejledningsaktiviteter
•  Derudover tilbydes de unge vejledningssamtaler efter behov

Senest opdateret 08-03-2024