Digital post til unge

Når unge fylder 15 år oprettes automatisk en digital post.

Alle der er fyldt 15 år, har fast bopæl i Danmark samt et CPR nummer modtager Digital Post, med mindre de er blevet fritaget.

Blandt andet registreringer i forbindelse med erhvervspraktik sendes med digital post og havner i den digitale postkasse. 

Den digitale postkasse oprettes automatisk ved det fyldte 15. år, men husk selv at bestille MitID.

Læs mere om digital post og MitID

Borger.dk - Digital post for 15-årige

Senest opdateret 08-03-2024