Specialvejledning

Uddannelsesvejledningen tilbyder børn og unge, der gennem store dele af deres skoleforløb modtager specialundervisning, fx i specialklasser og specialskoler, særlige vejlednings- og uddannelsesforløb.

Vi tilbyder uddannelsesvejledning for børn og unge under specialvejledningsområdet. Specialvejledningen tages der hensyn til hele den unges livssituation.

Alle unge har ret til en ungdomsuddannelse

Målet er, at der på udskolingstidspunktet foreligger en uddannelsesplan for elevens mulige videre uddannelse eller beskæftigelse. Der samarbejdes tæt med forældre samt fagpersoner som socialrådgivere, psykologer og konsulenter.

I vejledningen indgår:

  • Formidling af praktikpladser
  • Udarbejdelse af uddannelsesplan
  • Råd og vejledning til forældre
  • Kontakt til PPR og socialforvaltninger
  • Orientering om valg af tilbud efter folkeskolen

Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

STU-uddannelsen, en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, kan være en mulighed for unge under specialvejledningsområdet.

Senest opdateret 08-03-2024