Politisk fastsatte måltal for søgning til ungdomsuddannelserne i 2021

Lov om kommunal indsats for unge under 25 år blev i maj 2019 ændret som følge af Folketingets EUD-aftale "Fra folkeskole til faglært - Erhvervsuddannelser til fremtiden." Af loven fremgår det, at kommunalbestyrelsen hvert år skal opgøre søgetal til ungdomsuddannelserne for elever i 9. og 10. klasse samt fastsætte måltal for det kommende års søgning til ungdomsuddannelserne.

Hvis søgetallene til erhvervsuddannelserne er under 10 % skal kommunen offentliggøre en handlingsplan for, hvad kommunen vil gøre for at øge søgningen til erhvervsuddannelserne.

Søgetal 2019- og 2020 - Måltal 2021

Søgetallene, som kommunerne er forpligtet til at opgøre og opstille måltal for, omfatter de unge, som søger ind på en ungdomsuddannelse. Eleverne skal ansøge om adgang til en ungdomsuddannelse i www.optagelse.dk senest 1. marts, som er fristen for at søge ind på en ungdomsuddannelse. Ungdomsuddannelserne henter deres ansøgninger 15. marts, hvorefter uddannelsesvejledningen kan trække måltal for 2020 fra den 16. marts.

Det er Folketingets ambition med EUD-aftalen, at øge søgningen til erhvervsuddannelserne. Denne ambition deler Holbæk Kommune. De foreslåede måltal for Holbæk Kommune er politisk besluttet i april 2020 med udgangspunkt i søgetallene fra 2019 og 2020. Se tabeller nedenfor.

Søgning til ungdomsuddannelser efter 9. klasse i Holbæk Kommune (procentfordeling blandt de elever der søgte ind på en ungdomsuddannelse)

 

2019 

Antal elever

2019

Procent af elever, der søgte ind på ungdomsuddannelse

 2020

Antal elever

2020

Procent af elever, der søgte ind på ungdomsuddannelse

Måltal 2021

Procent af elever, der søger ind på ungdomsuddannelser

Erhvervsuddannelser 76 20,3 % 102 25,4 % 26 %
Gymnasiale uddannelser 299 79,7 % 271 67,4 % 70 %
Andre ungdomsuddannelser 0 0 % 0 0 % 0 %
Forberedende og udviklende aktiviteter 0 0 % 29 7,2 % 4 %
I alt 375 100 % 402 100 % 100 %

Søgning til ungdomsuddannelser efter 10. klasse i Holbæk Kommune

 

2019 

Antal elever

2019

Procent af elever, der søgte ind på ungdomsuddannelse

2020

Antal elever

2020

Procent af elever, der søgte ind på ungdomsuddannelse

Måltal 2021

Procent af elever, der søger ind på ungdomsuddannelser

Erhvervsuddannelser 128 29,9 % 84 21,8 % 25 %
Gymnasiale uddannelser 295 68,9 % 279 72,3 % 70 %
Andre ungdomsuddannelser 2 0,5 % 1 0,3 % 0 %
Forberedende og udviklende aktiviteter 3 0,7 % 22 5,7 % 5 %
I alt 428 100 % 386 100 % 100 %
Senest opdateret 14-06-2022